Interim rapport – 2. kvartal 2012

I 2. kvartal 2012 var selskapets omsetning MNOK 3,5 og som etter varekost MNOK 2,0 gir en bruttofortjeneste på NOK 1,5 mill. Andre driftskostnader utgjør MNOK -4,8 og drifts­resultatet for perioden er negativ med MNOK 3,3. Etter netto finans med MNOK -0,3 ble kvartalsresultat før skatt på MNOK -3,6. Brutto­ margin for perioden var 43,5 % mot 45,6 % i 2. kvartal 2011. Akkumulert pr. 30. juni 2012 vises en omsetning på MNOK 6,4 og en bruttofortjeneste på MNOK 2,6 etter varekostnad på MNOK 3,9, og som gir en bruttomargin på 39 % sammenlignet med 49 % for samme periode i 2011. Ned­gangen skyldes tap som er realisert i 1. kvartal 2012 vedr. vareparti som ble underkjent av en av våre viktige kunder uten at det foreligger regress mulighet mot leverandør samt generelt prispress, spesielt i det amerikanske markedet. Driftskostnader utgjør NOK 8,6 og drifts­resultatet er negativt med MNOK 6,1 sammenlignet med MNOK 9,1 for samme periode i 2011. Etter netto finans­kostnader på MNOK 0,5 er kvartalsresultat pr. 30. juni negativt med MNOK 6,6 sammenlignet med MNOK 13 negativt for samme periode i 2011.

Selskapets kontantstrøm fra drift var negativ med MNOK 7,8 pr. 2. kvartal 2012 sammenlignet med MNOK 13,3 negativt pr 2. kvartal 2011.

Kontantbeholdningen per 30.06.12 var MNOK 1 hvorav MNOK 0,8 er bundne midler for husleiegaranti, tollgaranti og skattetrekk. Per 30.06.2011 hadde selskapet 596 aksjonærer. Sum gjeld og egenkapital utgjør MNOK 6,8 pr. 30. juni 2012 mot MNOK 9,3 pr. 31.12.2011.

Selskapets balanse viser en negativ egenkapital på MNOK 5,2.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Frode Marc Bohan,
Styrets leder
NattoPharma ASA
Kirkeveien 59b
1363 Høvik
P.O Box 397
1326 Lysaker

Tlf: +47 952 16 950
Fax: +47 67 20 02 5
www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker