Interim rapport – 4. kvartal 2013 NattoPharma ASA

Resultat for fjerde kvartal 2013

NattoPharma øker salget, oppnår break-even innen kosttilskudd og når viktige milepæler i 4. kvartal 2013.


NattoPharma hadde et salg på MNOK 5,2 i 4. kvartal 2013 sammen­lignet med MNOK 2,7 i 4. kvartal 2012. For 2013 har selskapet oppnådd et salg på MNOK 16,4 mot MNOK 11,3 i 2012. Driftskostnader utgjorde MNOK 7,1 i 4. kvartal 2013, sammenlignet med MNOK 6,5 i samme periode i 2012. Bruttomargin endte på 41,7 prosent i kvartalet. Driftsresultatet (EBIT) for 4. kvartal 2013 var negativt med MNOK 1,9 mot minus MNOK 3,8 i 4. kvartal 2012.

Totalbalansen i NattoPharma var MNOK 93,4 ved utgangen av 2013. Sum egenkapital utgjorde MNOK 77 etter konsolidering av kjøpet av Vitasynth Ltd, hvor det er avtalt betaling med et tingsinnskudd ved utstedelse av 2.336.000 NattoPharma-aksjer til en kurs NOK 14,75 samt et kontantvederlag på Euro175.000. Selskapets kontantbeholdning var på 22 millioner kroner.

Viktigst i 4. kvartal

NattoPharma gjennomførte kjøp av de resterende 66 % av aksjene i Vitasynth Ltd. med oppgjør i 2.336.000 NattoPharma-aksjer og Euro 175.000.

- Oppkjøpet sikrer NattoPharmas dominerende posisjon som leverandør av vitamin K2-produkter. Vi kan nå levere store volumer høykvalitets vitamin K2 til konkurransedyktige priser. Renhetsgraden er så høy at NattoPharma får sin første farmasøytiske produktkandidat. Overtakelsen representerer derfor et strategisk kvantesprang for NattoPharma, sier Hogne Vik, adm. dir. i NattoPharma.

MenaQ7 Crystals er introdusert i det reseptbelagte medical food-markedet via produktet Fosteum PLUS® fra Primus Pharmaceuticals.

Forskningsavtale med CARIM (Maastricht) om vitamin K2-utvikling finansiert med EU-midler.

Etter kvartalsavslutning er det registrert en kapitalutvidelse for utstedelse av 2.336.000 NattoPharma-aksjer som skal benyttes som oppgjør ved kjøp av resterende 66 % av Vitasynth Ltd, Kypros.

Vedlegg: kvartalsrapport

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Adm. direktør Hogne Vik

Tel: +47 975 35 326

Eller:

Styreleder Frode Marc Bohan

Tel: : +47 952 16 950

Om NattoPharma:

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com