Interim Rapport 3. kvartal 2010 NattoPharma ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 

Hovedpunkter

Ny retning med nytt styre og ledelse
På generalforsamling 11. oktober, ble det valgt nytt styre med bakgrunn i selskapets utfordrende situasjon. Peter Carlsson er ansatt som ny daglig leder. Daglig leder med støtte i styret har utarbeidet ny markeds- og salgsstrategi. Det er en betydelig interesse for vitamin K2 i markedet, og selskapet ser betydelig potensial i NattoPharma's rettighetsbeskyttede produkt MenaQ7® basert på selskapets nye strategi.

Ekstraordinær generalforsamling
Selskapet har negativ egenkapital og selskapets finansielle stilling er problematisk. Styret har som mål å gjennomføre emisjon i størrelses­orden MNOK 15 til 25 i 2011. Selskapet vil i løpet av kort tid innkalle til ekstraordinær general­forsamling hvor også valg av ny revisor vil bli behandlet.

Lavere enn forventet omsetning i 3. kvartal 2010
Selskapet hadde et salg på MNOK 1,8 i 3. kvartal. Dette er betydelig svakere enn forventet. Resultatet pr. 30. september 2010 er imidlertid bedre enn samme periode i 2009, samt at selskapets bruttomargin er bedret. Implementeringen av ny source skapte utfordringer som resulterte i at selskapet i en lengre periode i 3. kvartal ikke var leveringsdyktige.  

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:
Ragnvald Holm Lie,
Styrets formann
mobil tlf. 900 71 532


Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker