Interim Rapport 4. kvartal 2008 NattoPharma ASA

Resultater for fjerde kvartal for NattoPharma:
Kommersielt og regulatorisk gjennombrudd
 
 
(Lysaker, 26. februar 2009) NattoPharma ASA hadde fortsatt utilfredsstillende salgsutvikling i fjerde kvartal 2008, men kommersielle og regulatoriske gjennombrudd har bidratt til betydelig interesse blant store aktører i Europa så vel som i USA, og gir et solid grunnlag for videre vekst i 2009.
 
Selskapet har inngått langsiktige avtaler med verdensledende Danisco om distribusjon av NattoPharmas vitamin K2-produkt MenaQ7 til det raskt voksende markedet for beriket mat. Mot slutten av 2008 offentliggjorde EUs mattilsynsorgan, EFSA, en anbefaling om bruk av menaquinone-7 (MK-7) i kosttilskudd og beriket mat. Med endelig godkjenning av EU-kommisjonen senere i år, vil MenaQ7 være godkjent som tilsetning til helsekostprodukter, mat og spesielle ernæringsprodukter.
 
-Samarbeidet med Danisco er en ytterligere bekreftelse på at selskapet betraktes som en seriøs og attraktiv partner for næringsmiddelindustrien, sier administrerende direktør Thomas Christensen. -Markedet skal modnes, men Danisco bekrefter at selskapet ser potensial for MenaQ7 i alle typer mat- og drikkeprodukter. Vi forventer at avtalen vil resultere i betydelig produksjon og distribusjon på verdensbasis allerede i 2010.
 
NattoPharma hadde en omsetning på NOK 3,9 millioner i fjerde kvartal 2008 mot NOK 2,1 millioner i samme periode i 2007. Omsetning i 2008 var om lag NOK 19 millioner. Salgsutviklingen i både Europa og USA var svakere enn forventet. Dette skyldes dels at prosessene med å oppnå regulatoriske godkjenninger har vist seg å ta lenger tid enn forutsatt og dels effekter av finanskrisen. I tillegg er det både tids- og ressurskrevende å utvikle kunnskap om vitamin K2 og MenaQ7 blant både profesjonelle målgrupper og forbrukere.
 
Christensen understreker at samarbeidet med Danisco vil gjøre det mulig å bygge kjennskap til vitamin K2 og NattoPharmas produkt MenaQ7 i et omfang som NattoPharma ikke ville klart uten drahjelp fra en internasjonalt anerkjent aktør.
 
-I påvente av EU-kommisjonens formelle godkjenning av MenaQ7 som kosttilskudd og tilsetning i mat, arbeider vi parallelt med å spre kunnskap, bygge relasjoner og etablere nye distribusjonsavtaler i europeiske land som har åpnet for salg til helsekostbransjen mens EU-behandling pågår. Interessen fra store aktører innen kosttilskuddssegmentet er økende, og vi vil fremover prioritere mulig samarbeid med aktører som har ressurser, kundebase og nedslagsfelt som kan åpne for volumleveranser innen kosttilskuddssegmentet allerede på kort sikt, sier Thomas Christensen.
 
Samtidig viderefører selskapet en rekke forskningsaktiviteter og studier for ytterligere å dokumentere den positive effekten av vitamin K2 i forhold til benhelse og hjerte-kar sykdommer.
 
For ytterligere informasjon, ta kontakt med
Thomas Christensen, administrerende direktør
Tlf.: +47 922 55 444
 
NattoPharma ASA
Tlf.: +47 67 20 02 50
Fax: +47 67 20 02 51

Abonner

Dokumenter og linker