Interim rapport 4. kvartal 2011 NattoPharma ASA

 

Viktige hendelser for NattoPharma;

 • 3 års studien viser positive resultater
  “Clinical trial on beneficial effects of long term MenaQ7® (Natural Vitamin K2) intake by postmenopausal women” viser positive preliminære resultater både innen hjerte kar helse og benhelse.
 • Patent no. CA 2347387 «use of menaquinone (vitamin K2) in foods and supplements for promoting cardiovascular health» ble registrert og godkjent i Canada i desember 2011.
  I desember 2011 fikk selskapet godkjent patentsøknad og registrert patent no. CA 2347387 i Canada. Samtidig har selskapet fått nødvendig import tillatelse av naturlig vitamin K2/MenaQ7 til Canada som gir selskapet konkurransefortrinn innen hjerte kar i dette voksende markedet. Som tidligere nevnt har selskapet inngått en distribusjonsavtale med Quadra Chemicals for salg og distribusjon av MenaQ7 i det kanadiske markedet, og den første leveransen fant sted i januar 2012.
 • Siste «avdrag» på kjøp av 3 patentfamilier er betalt i januar 2012.
  Selskapet har betalt siste avdrag i h.h.t. «Patent Sales Agreement» datert 6. desember 2006 og er nå ugjenkallelig eier av patentene.
 • Selskapets lav dose MenaQ7 studie publisert i “British Journal of Nutrition” i februar 2012
  Resultatet av vår Vitamin K2 studie som måler effekten av daglig inntak av vitamin K2 i doser fra 10, 20, 45, 90, 180 or 360 μg (mikrogram) ble publisert i februar i år i «British Journal of Nutrition». Studien viser positiv effekt av daglig inntak av vitamin K2 uten at risikoen for trombose/blodpropp øker for friske mennesker.
 • Kapitalforhøyelse registrert 3. januar 2012
  Styret fikk fullmakt i ekstraordinær generalforsamling 31. oktober 2011 til å gjennomføre
  -
  en aksjespleis hvor 100 gamle aksjer blir en ny aksje,
  -
  en nedsettelse av annen innskutt egenkapital og overkursfondet
  - en nedsettelse av aksjekapitalen
  -
  en fortrinnsrettsemisjon på mellom MNOK 15 og MNOK 20 til en tegningskurs på mellom NOK 5 og NOK 20 etter spleis.
  Fortrinnsrettsemisjonen på MNOK 15, som ble utført i desember 2011 ved nytegning av 1 875 000 aksjer med en tegningskurs på NOK 8 per aksje, ble registeret i foretaksregisteret 3. januar 2012 sammen med nye vedtekter som viser at selskapets aksjekapital pr. 03.01.2012 er NOK 9 497 436
  Fordelt på 3 165 812 aksjer hver pålydende NOK 3.
 • Ekstraordinær generalforsamling 13. februar 2012.
  Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling 13. februar 2012 hvor det var valg på nytt styre. Det nye styret består av: Frode Bohan, styrets leder, Frank Bjordal, styremedlem og Katarzyna Maresz, styremedlem. I tillegg er det valg tre varamedlemmer, Anders Uddén, Randall Eric Anderson
  og Natalia Kristiansen-Torp, hvorav sistnevnte er personlig varamedlem for Katarzyna Maresz.

 

 

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker