Interim Rapport 4 kvartal 2010 NattoPharma ASA

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Hovedpunkter

Omsetning i 4. kvartal 2010 - lavere enn forventet

Selskapet hadde et salg på MNOK 1,8 i 4. kvartal. Dette er svakere enn forventet. Vi kan konstatere at endring av leverandør av vår råvare har tatt mer tid for våre kunder å tilpasse seg, men vi ser nå i begynnelsen av 2011 at dette har bedret seg, spesielt for våre kunder i Europa. Vi ser derfor positivt på 2011.

  
Resultatet pr. 31. desember 2010 er bedre enn for samme periode i 2009. Likeså er bruttomargin for 2010 bedret. For å bedre logistikken, har selskapet i desember 2010 registrert en "Fiscal Tax Representative" i Sverige, noe som gir redusert transporttid og lavere kostnader for våre kunder innen EU. Det er også iverksatt tiltak for raskere og mer effektivt kunne betjene våre kunder i USA. Vår samarbeidspartner Gnosis åpner et lager og distribusjonssenter i Doylestown, Pennsylvania i løpet av 1. kvartal 2011.

Videreutvikling av patentplattform

Selskapet har, overfor det Europeiske Patent Kontor forsvart to av sine Europeiske patenter, som angår nye anvendelses­områder av vitamin K (K1 og K2) hhv. innen behandling av og forebyggelse av hjertekar sykdommer. Innvilgelsen av disse to patentene forventes å foreligge i første halvår 2011. Dette innebærer en signifikant styrking av selskapets IPR og kommersielle plattform.

Kapitalutvidelse

Selskapets balanse viser negativ egenkapital pr. 31.12.2010 med MNOK 15,5. I ekstraordinær generalforsamling 20. januar 2011 ble det besluttet å gjennomføre en fortrinnsrettemisjon på MNOK 20,5 i februar/mars 2011. Samtidig ble styret gitt en fullmakt til å utstede inntil 2 millioner aksjer for å konvertere MNOK 8,5 av selskapets obligasjonslån til egenkapital. Som rådgiver og tilrette­legger av kapitalutvidelsen har selskapet engasjert Fondsfinans ASA. Obligasjons­eierne har gitt skriftlig forhåndstilsagn om konvertering av MNOK 8,5 mill til egenkapital. Dette vil finne sted 1. juni 2011 under forutsetning av at kapital­utvidelsen utgjør min MNOK 20 mill. Fortrinnsrettemisjonen er garantert med MNOK 15,3 og det jobbes videre med å få etablert garanti for hele fortrinnsrettemisjonen. Kapital­utvidelsen vil gi selskapet positiv egenkapital.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Peter Carlsson, tlf. +47 67 20 02 50
CEO

NattoPharma ASA
Lysaker Torg 5
P.O Box 397
1326 Lysaker

Tlf:  +47 67 20 02 50

 

 

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker