Interim rapport NattoPharma ASA 1. kvartal 2010

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Hovedpunkter

 

 

  Omfattende kostnadskutt

Selskapet er fornøyd med å kunne meddele at forventede driftskostnader for 2010 er redusert fra ca NOK 30mill i 2009, til forventet ca NOK 20mill i 2010, samtidig som R&D budsjettet er økt med ca. 25 %. Sammen med forventet bedring i bruttomarginen, har dette medført at selskapets årlige break-even omsetning er redusert fra ca NOK 90mill til NOK 40mill.

 

      Signering med Gnosis-bio S.P.A.:

For selskapet er det viktig å se på alle muligheter for å øke brutto­marginen, hvor det viktigste bidraget for å oppnå dette er å redusere varekostnaden. Selskapet har søkt i markedet for å finne en ny produksjonspartner, som kan være en langsiktig partner for selskapet, og som har evne til å produsere de ulike produktene NattoPharma ønsker, til den kvalitet, de regulatoriske krav og de volum som kreves, og som samtidig kan redusere varekostnaden for NattoPharma. Selskapet er derfor meget tilfreds med å ha signert en avtale med Gnosis-bio S.P.A. som ny leverandør av vitamin K2. Dette medfører at NattoPharma's samarbeid med eksisterende leverandør vil opphøre.


      NattoPharma - fokus på direkte salg

NattoPharma har i en oppbyggingsfase av markedet benyttet lokale distributører i flere av de geografiske områder selskapet opererer i innenfor kosttilskuddmarkedet. Denne strategien er nå justert, og selskapet vil i tiden fremover arbeide selv direkte med de større kundene i de fleste markeder, slik at disse får den nære oppfølging som de krever. Det eksklusive samarbeidet med den globale ledende aktør Danisco fortsetter innenfor markedet for beriking av mat.

               For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
               Morten Sundstø, tlf. 95061860
               Adm. Dir.


 

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker