Interimrapport 3. kvartal 2013 NattoPharma ASA

Resultat for tredje kvartal 2013

NattoPharma øker salget, oppnår effekt av reorganiseringen som fant sted tidligere i år og når viktige milepeler i 3. kvartal 2014.

NattoPharma hadde et salg på MNOK 2,8 i 3. kvartal 2013 sammen­lignet med MNOK 2,1 i 3. kvartal 2012. Både USA- og Europa-salget viser fremgang. Hittil i år har selskapet oppnådd et salg på MNOK 11,5 mot MNOK 8,5 for samme periode i 2012. Driftskostnader utgjorde MNOK 6,2 i tredje kvartal 2013 sammenlignet med MNOK 5,6 i samme periode i 2012. Bruttomargin endte på 35,4 prosent i kvartalet. Driftsresultatet (EBIT) for tredje kvartal 2013 endte på samme nivå som i 2012 på minus MNOK 3,4.

Totalbalansen i NattoPharma var MNOK 32,9 ved utgangen av september 2013. Sum egenkapital utgjorde MNOK 28,3. Selskapets kontantbeholdning var på 20,2 millioner kroner.

- NattoPharma kan vise til resultater fra reorganiseringen av kosttilskuddsvirksom­heten. Driftsunderskuddet pr. 3.kvartal 2013 for kosttilskuddsvirksomheten var MNOK 1,5 mot MNOK 10,4 pr. 3. kvartal 2012, sier adm. Direktør Hogne Vik i NattoPharma.

- Høydepunktene fra tredje kvartal er den vellykkede kapitalutvidelsen på 14,7 millioner kroner og at MenaQ7 ble godkjent som medical food i USA, sier Vik.

Selskapet kan også vise til mange høydepunkter så langt i 4. kvartal.

- Vi har fått positive forskningsresultater fra Universitet Lodz i Polen som viser at bruk av MenaQ7 i kombinasjon med vitamin D har en positiv effekt mot åreforkalkning. Selskapet har inngått en ny forskningsavtale med universitetet i Maastricht for å utvikle konseptstudier og evaluere virkning av vitamin K2 på mennesker. I tillegg ble vårt produkt MenaQ7 Crystals introdusert på det amerikanske medical food-markedet, sier Vik.

Vedlegg: kvartalsrapport

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Adm. direktør Hogne Vik

Tel: +47 975 35 326

Eller:

Styreleder Frode Marc Bohan

Tel: : +47 952 16 950

Om NattoPharma:

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com