INVITASJON TIL AKSJONÆRMØTE NATTOPHARMA ASA

I forbindelse med selskapets Fortrinnsrettsemisjon som ble vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 27. november 2012 og hvor tegningsperioden løper fra 3. desember til 17. desember 2012, inviteres selskapets aksjonærer til å delta på et aksjonærmøte hvor daglig leder Hogne Vik og styrets leder Frode Marc Bohan vil gi en nærmere presentasjon av selskapet og gi en statusrapport over tegning av kapital så langt, hvor interessen er hittil er god.

Møte vil finne sted i selskapets lokaler Kirkeveien 59b, 1363 Høvik onsdag 12. desember 2012 alternativt kl. 09.00 eller kl. 15.00.

Med vennlig hilsen

for styret i NattoPharma ASA

Frode Marc Bohan

styreleder

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker