Kandidat til styreverv i NattoPharma ASA

Valgkomiteen i NattoPharma har forut for den ekstraordinære generalforsamlingen i 4. desember 2008 nedlagt et betydelig arbeid med å søke, vurdere og finne støtte blant aksjonærene for nye styremedlemmer i selskapet. Media - som med urette fortsatt kommuniserer negativ informasjon om selskapet - samt stor divergens i synet på nye styremedlemmer hos aksjonærmassen, har vanskeliggjort arbeidet til valgkomiteen.  Det er derfor gledelig at Marianne Hesle Pettersen har sagt seg villig til å stille som kandidat til styremedlem i selskapet. Hun er gründer og i dag leder for Argus Øyeklinikk, Norges ledende synsklinikk kjede. Pettersen har tidligere blant annet vært markedssjef i Pronova Biocare med ansvar for utviklingen av legemiddelet Omacor. Hennes kunnskap om kommersialisering og lisensiering mot medisinsk sektor vil være særlig nyttig for NattoPharma i tiden som kommer.
 
Med vennlig hilsen 
Valgkomiteen i NattoPharma ASA

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner