Kapitalforhøyelse registrert, fortrinnsrettsemisjon gjennomført

Det vises til børsmelding fra NattoPharma ASA (”NattoPharma”) datert 16. desember 2011 og 2. januar 2012. Kapitalforhøyelsen knyttet til fortrinnsrettsemisjonen vedtatt av den ekstraordinære generalforsamlingen i NattoPharma 31. oktober 2011 er nå registrert i Foretaksregisteret, og fortrinnsrettsemisjonen er følgelig gjennomført.

Den nye aksjekapitalen i NattoPharma er NOK 9 497 436, fordelt på 3 165 812 aksjer hver pålydende NOK 3.

De nye aksjene utstedt i fortrinnsrettsemisjonen vil kunne omsettes på Oslo Axess fra og med 4. januar 2012. De nye aksjene blir overført til VPS kontoene til de tegnerne som har fått dem tildelt, forutsatt at de relevante tegnerne har betalt hele sine tegningsbeløp.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker