Kapitalforhøyelse registrert ved innløsning av frie tegningsretter/warrants

Følgende tegningsretter til tegningskurs NOK 7,5/aksje er innløst;

Trygve Nielsen                      100 000 tegningsretter

Reidar Hovde                         50 000 tegningsretter

Pro AS                                   66 666 tegningsretter

Høegh Pensjonskasse         11 765 tegningsretter

Sum                                       228 431 tegningsretter

De frie tegnings­rettene/warrants ble tildelt som kompensasjon for deltakelse i selskapets garanti­konsortium relatert til fortrinnsrettsemisjon gjennomført i desember 2012. En tegningsrett/warrant gir rett til å tegne en ny aksje.

Totalt er det utstedt 228 431 nye aksjer til pålydende NOK 3/aksje. Aksjekapitalforhøyelsen utgjør NOK 685 293 og overkurs utgjør NOK 1 027 939,50. Sum innbetalt kapital til selskapet er NOK 1 713 232,50.

Kapitalforhøyelsen er knyttet til vedtak i ekstraordinær generalforsamling i NattoPharma ASA 27. november 2012. Kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret 22. mai 2013, se vedlagt ny Firmaattest.

Selskapets nye aksjekapital er NOK 24 427 761 fordelt på 8 142 587 aksjer hver pålydende NOK 3.

De nye aksjene utstedt i fortrinnsrettsemisjonen vil kunne omsettes på Oslo Axess fra og med 23. mai 2013. De nye aksjene er overført til de respektives VPS kontoer.

Kontaktpersoner:

Styreleder Frode M. Bohan: telefon +47 95 21 69 50

Daglig leder Hogne Vik: telefon +47 97 53 53 26

Tags: