Kapitalforhøyelse registrert ved utøvelse av opsjoner og frie tegningsretter/warrants

Det vises til børsmelding fra NattoPharma ASA ("NattoPharma") datert 5. mars 2013 vedr. innløsning av opsjoner fra ledelsen i NattoPharma som følger:

Hogne Vik, Adm. Dir. har innløst 85 000 opsjoner til en tegningskurs NOK 8/ aksje

Frank Erikstad Bjordal, styremedlem har innløst 85 000 opsjoner til en tegningskurs NOK 8/aksje

Frode Marc Bohan, styrets leder har innløst 85 000 opsjoner til en tegningskurs NOK 8/aksje

I tillegg har 3LP Norge AS innløst 50 000 tegningsretter til tegningskurs NOK 7,5/aksje. Tegnings­rettene/warrants ble tildelt som kompensasjon for deltakelse i selskapets garantikonsortium relatert til fortrinnsrettsemisjon gjennomført i desember 2012.

Totalt er det utstedt 305 000 nye aksjer til pålydende NOK 3/aksje. Aksjekapitalforhøyelsen utgjør NOK 915 000 og overkurs utgjør NOK 1 500 000. Sum innbetalt kapital til selskapet er NOK 2 415 000.

Kapitalforhøyelsen er knyttet til vedtak i ekstraordinær generalforsamling i NattoPharma 27. november 2012. Kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret 2. mai 2013, se vedlagt ny Firmaattest.

Selskapets nye aksjekapital er NOK 23 742 468 fordelt på 7 914 156 aksjer hver pålydende NOK 3.

De nye aksjene utstedt i fortrinnsrettsemisjonen vil kunne omsettes på Oslo Axess fra og med 3. mai 2013. De nye aksjene er overført til VPS kontoene til de tegnerne som har fått dem tildelt.

Kontaktpersoner:
Styreleder Frode M. Bohan: telefon +47 95 21 69 50

Styremedlem Frank Bjordal: telefon +47 99 51 73 72

Daglig leder Hogne Vik: telefon +47 97 53 53 26

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com