Kapitalforhøyelse registrert ved utstedelse av 533 000 aksjer i rettet emisjon samt innløsning av 545 209 frie tegningsretter/warrants

Det er utstedt 533 000 aksjer hver pålydende NOK 3,- gjennom en rettet emisjon på NOK 20,- pr aksje. Provenyet, NOK 10,6 mill vil bli benyttet til å dekke selskapets Pharma satsing i 2013.

Det er utstedt aksjer for 545 209 frie tegningsretter til tegningskurs NOK 7,5/aksje.

De frie tegnings­rettene/warrants ble tildelt som kompensasjon for deltakelse i selskapets garanti­konsortium relatert til fortrinnsrettsemisjon gjennomført i desember 2012. En tegningsrett/warrant gir rett til å tegne en ny aksje. Samtlige tegningsretter er erklært innløst innen 1. juli 2013, men hvor det gjenstår utstedelse av aksjer som motsvarer 1 040 327 tegningsretter.

Totalt er det utstedt 1 078 209 nye aksjer til pålydende NOK 3/aksje. Aksjekapitalforhøyelsen utgjør NOK 3 234 627 og overkurs utgjør NOK 11 514 440,5. Sum innbetalt kapital til selskapet er NOK 12 592 649,5.

Kapitalforhøyelsen er knyttet til vedtak i ekstraordinær generalforsamling i NattoPharma ASA 27. november 2012. Kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret 4. juli 2013, se vedlagt ny Firmaattest.

Selskapets nye aksjekapital er NOK 27 662 388 fordelt på 9 220 796 aksjer hver pålydende NOK 3.

De nye aksjene utstedt i fortrinnsrettsemisjonen vil kunne omsettes på Oslo Axess fra og med 5. juli 2013. De nye aksjene er overført til de respektives VPS kontoer.

Kontaktpersoner:

Styreleder Frode M. Bohan: telefon +47 95 21 69 50

Tags: