Kapitalutvidelse NattoPharma ASA

Det er registrert kapitalforhøyelse i NattoPharma ASA i Foretaksregisteret 11. februar 2014. Ny aksjekapital er NOK 36 116 727 fordelt på 12 038 909 aksjer – se vedlagte kopi av firmaattest datert 11.02.2014.

Kapitalforhøyelsen er relatert til kjøp av resterende 66 prosent av aksjene i selskapet Vitasynth Ltd. med oppgjør i 2 336 000 NattoPharma-aksjer og kontantbetaling med Euro 175 000 til Novel Nutrion Network Ltd., Kypros, med tegningskurs NOK 14,75 pr aksje og hvor tildeling ble vedtatt i styremøte avholdt 30. desember 2013 basert på fullmakt gitt i ekstraordinær generalforsamling 27. november 2012. (ref. børsmeldinger datert 2. desember 2013 og 9. januar 2014). Aksjene vil bli utstedt til Novel Nutrion Network Ltd av VPS en av de nærmeste dagene.

Det vises for øvrig til «Information Memorandum» datert 8. januar 2014 som er tilgjengelig på www.nattopharma.com samt som tillegg til børsmelding datert 9. januar 2014.

Om NattoPharma og MenaQ7

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patent- beskyttelser og rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Hogne Vik

CEO, NattoPharma

Mobil: +47 97 53 53 26

E-mail: hogne.vik@nattopharma.com

Tags: