Korreksjon Flaggmelding

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Anacott Steel AS ved Morten Sundstø har i dag innløst en salgsopsjon på 350.000 aksjer som medfører at Anacott Steel AS selger 350.000 aksjer til NOK 2,75 per aksje. Utsteder av salgsopsjonen, og kjøper av aksjene er Nutriinvest AB hvor Anders Uddén, styremedlem i NattoPharma ASA, er styreleder. Således kjøper Nutriinvest AB 350.000 aksjer til NOK 2,75 per aksje. Dette medfører at antall NattoPharma ASA aksjer som Anacott Steel AS eier reduseres fra 2 164 790 til 1 814 790, og antall NattoPharma ASA aksjer som Nutriinvest AB eier direkte økes fra 60 000 til 410 000. Anders Uddén kontrollerer direkte og indirekte etter kjøpet 2 951 681 aksjer som utgjør 10,78 % av selskapets aksjer mot 9,50 % før kjøpet.

For ordensskyld henvises til børsmelding av dato 30. juni 2010, hvor det ble meddelt inngåelse av denne salgsopsjon, som har innløsningsdato 30. september 2010.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner