Korrigert melding kapitalforhøyelse - innløsning av 482 113 frie tegningsretter/warrants

Styret i NattoPharma ASA har på styremøte 20. desember 2013 vedtatt tildeling av 482 113 nye aksjer hver pålydende NOK 3.-. basert på tildeling av tegningsretter i forbindelse med selskapets fortrinnsrettsemisjon desember 2012 som ble vedtatt i ekstraordinære generalforsamling 27. november 2012. Tegningskurs pr. aksje er NOK 7,50. Aksjekapitalutvidelsen utgjør NOK 1 446 339,- med en overkurs på NOK 2 169 508,50 og totalt innbetalt ny kapital til selskapet utgjør NOK 3 615 847,50.

Ny aksjekapital er NOK 29 108 727 fordelt på 9 702 909 aksjer hver pålydende NOK 3,- i h.h.t. vedtatte nye vedtekter datert 20. desember 2013.

De nye aksjene vil kunne omsettes på Oslo Axess så snart kapitalutvidelsen er registrert i Foretaksregisteret og aksjene er utstedt til den enkelte tegners VPS konto.

Om NattoPharma og MenaQ7

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patent-beskyttelser og rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.

Se www.nattopharma.no for mer informasjon.


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Hogne Vik

CEO, NattoPharma

Mobil: +47 97 53 53 26

E-mail: hogne.vik@nattopharma.com

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com