Kvartalsrapport pr. 30 september 2008 NattoPharma ASA

 

Hovedepunkter:

RESULTAT: Salget i 3. kvartal er bedre enn det som ble solgt i 1. og 2. Kvartal, men er fremdeles for svakt i forhold til forventningene.  Selskapet er ikke fornøyd med salgsutviklingen.  

R&D: Sterk satsing på R&D vil differensiere NattoPharma fra konkurrenter. NattoPharma annonserte i 4. kvartal oppkjøpet av MGP Diagnostics AS. Dette sikrer selskapet tilgang til et viktig biomarkør patent som vil være sentralt ved utvikling av bl.a. diagnostiske metoder for påvisning av de personer som har underskudd på vitamin K2. Det er publisert flere nye artikler knyttet til betydningen av vitamin K2, der en bl.a. viser at vitamin K status hos barn med sykdommen artritt kan ha langsiktig innvirkning på deres beinhelse, der høyere K-vitamin nivå betraktes som positivt.  

REGULATORISK: Behandlingen i EFSA (European Food Safety Agencies) er avsluttet og det er under utarbeidelse en Opinion overfor EU. NattoPharma er ikke bedt om ytterligere dokumentasjon.  Dette kan indikere at MenaQ7 trolig snart passerer et regulatorisk nåløye på veien mot lovlig omsetning innenfor matsegmentet og som kosttilskudd.  

MARKED: Det er inngått flere nye leveranseavtaler i USA og Europa.  Selskapet opplever mye positiv omtale av MenaQ7 og det er økende interesse for vitamin K2 som ingrediens. Markedsutviklingen i Europa er noe langsommere enn USA, noe som kan ha sammenheng med den pågående behandlingen i EFSA. Det er inngått ny distribusjonsavtale for Australia og New Zealand med PATHWAY International i Sidney

UTSIKTER: Selskapet har en ledende posisjon innen vitamin K2 og styrer mye av de kliniske undersøkelser som legger grunnlag for den vitenskapelige dokumentasjon som underbygger anvendelsen. Dette vil gi selskapet og dets kunder bedre juridisk beskyttelse i form av IPR (intellectual property rights) i et konkurranseutsatt marked. Det erkjennes at utviklingen av et nytt marked tar lengre tid enn beregnet, men samtidig er det betryggende at de ledende aktører innen disse markeder opprettholder sin interesse for å inkludere MenaQ7 i sin portefølje.      

 

 

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker