Meldepliktig handel - daglig leder og styreleder øker sine respektive eierandeler i NattoPharma ASA

Administrerende direktør Hogne Vik har innløst 67 462 tegningsretter gjennom sitt heleide selskap Eng AS. ENG AS’ aksjebeholdning i NattoPharma er etter dette økt fra 85 000 aksjer til 152 462 aksjer, en økning i eierandelen fra 0,92 % til 1,57 %. Styreleder Frode M. Bohan har innløst 60 000 tegningsretter gjennom sitt heleide selskap Bohan & Co AS. Bohan & Co AS’ eierandel er økt fra 109 027 aksjer til 169 027 aksjer, en økning fra 1,18 % til 1,74 %.

Om NattoPharma og MenaQ7

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patent-beskyttelser og rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.

Se www.nattopharma.no for mer informasjon.


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Hogne Vik

CEO, NattoPharma

Mobil: +47 97 53 53 26

E-mail: hogne.vik@nattopharma.com

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com