Meldepliktig handel / innsidermelding

Det vises til børsmelding fra NattoPharma ASA ("NattoPharma") datert 2. mai 2013 vedr. kapitalforhøyelse gjennom innløsning av opsjoner fra ledelsen i NattoPharma.

I dag har følgende innsidere mottatt aksjer som følger:

Hogne Vik, Adm. Dir. har innløst 85 000 opsjoner til en tegningskurs NOK 8/ aksje som tilsvarer en eierandel på 1,07 %

Frank Erikstad Bjordal, styremedlem har innløst 85 000 opsjoner til en tegningskurs NOK 8/aksje som tilsvarer er eierandel på 1,07 %.

Frode Marc Bohan, styrets leder har innløst 85 000 opsjoner til en tegningskurs NOK 8/aksje som gir ham en eierpost på 109 027 aksjer som tilsvarer en eierandel på 1,38 %.

Kontaktpersoner:
Styreleder Frode M. Bohan: telefon +47 95 21 69 50

Styremedlem Frank Bjordal: telefon +47 99 51 73 72

Daglig leder Hogne Vik: telefon +47 97 53 53 26

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com