Meldepliktig handel / innsidermelding

Det vises til børsmelding fra NattoPharma ASA ("NattoPharma") datert 9.mai 2014 vedr. kapitalforhøyelse gjennom innløsning av opsjoner fra ledelsen i NattoPharma.

I dag har følgende innsider mottatt aksjer som følger:

Erik Tjørstad har innløst 20 000 opsjoner til en tegningskurs NOK 8/ aksje som tilsvarer en eierandel på 0,16 %

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner