Meldepliktig handel / innsidermelding

Det vises til børsmelding fra NattoPharma ASA ("NattoPharma") datert 9.mai 2014 vedr. kapitalforhøyelse gjennom innløsning av opsjoner fra ledelsen i NattoPharma.

I dag har følgende innsider mottatt aksjer som følger:

Erik Tjørstad har innløst 20 000 opsjoner til en tegningskurs NOK 8/ aksje som tilsvarer en eierandel på 0,16 %

Abonner