Meldepliktig handel - innsidermelding

Det vises til børsmelding om kapitalforhøyelse datert 9. mai 2014 (vedlagt) hvor Anders Udden har innløst 227 394 warrants og fått utstedt 227 394 aksjer i dag hver pålydende NOK 3,-.

Tegningskursen er NOK 7,5/aksje.

Før kapitalforhøyelsen eide Anders Udden direkte og indirekte 987 169 aksjer, en eierandel på 8,2%. Etter kapitalforhøyelsen eier Ander Udden direkte og indirekte 1 214 563 aksjer som utgjør en eierandel på 9,6%.

Anders Udden er varamedlem til styret i NattoPharma ASA.

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com