Natto - Adm. dir Hogne Vik kjøper 10 000 aksjer i NattoPharma ASA

Hogne Vik, Adm. dir i NattoPharma ASA, har i dag kjøpt 10 000 aksjer i NattoPharma til kurs NOK 13,49/aksje gjennom sitt selskap Eng AS.

Beholdning før kjøp var 152 462 aksjer som tilsvarte en eierandel på 1,21%. 

Beholdning etter kjøpet er 162 462 aksjer som tilsvarer en eierandel på 1,29%.

For ytterliger informasjon, vennligst ta kontakt med Hogne Vik på tlf. 975 35 326

Tags:

Abonner