Natto - Meldepliktig handel

Hogne Vik, Adm. dir NattoPharma ASA, kjøper 20 000 aksjer

Hogne Vik har gjennom sitt selskap Eng AS kjøpt 20 000 aksjer i NattoPharma ASA til kurs 10,9505

Før kjøpet eide Eng AS 168 462 aksjer og etter kjøpet eier Eng AS 188 462 aksjer som utgjør en eierandel på 1,39 %

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Hogne Vik - tlf .975 35 326

Abonner