Natto - Resultat for første kvartal 2014

Natto - Gjennombrudd i USA for NattoPharma

NattoPharma har Q1 2014 startet levering av MenaQ7 til strategiske kunder i USA. NattoPharma har over lengre tid vært i prosess med disse kundene. Leveransene markerer et gjennombrudd for selskapets USA-kontor som ble etablert april 2013 og materialiserer den kommersielle betydningen av overtakelsen av Vitasynth Ltd.   Fra og med andre halvår 2014 vil MenaQ7 Pure bli tilgjengelig i USA, noe som vil bedre NattoPharmas marginer.

Med disse første leveransene er brandet MenaQ7 blitt synlig i det amerikanske kosttilskuddsmarkedet. 

Salget i Q1 2014 var MNOK 4,1, som er en økning fra Q1 2013.

NattoPharma ser ved utgangen av Q1 2014 resultater av siste års reorganisering av kosttilskudds­virksom­heten, som viser et resultat før finans på MNOK -1,6 mot MNOK -4,1 i Q1 i 2013.

I 2014 fokuserer selskapet på produksjon og levering av MenaQ7 Pure – et høykvalitetsprodukt med bedre marginer for NattoPharma. Produktet er leveringsklart 2. halvår 2014.

NattoPharma’s bruttofortjeneste i Q1 2014 er MNOK 0,7 etter varekost på MNOK 3,4. For å kunne starte leveranser av MenaQ7 til store strategiske kunder allerede i Q1 2014, er det i 1. kvartal 2014 inngått langsiktige leveranseavtaler med store kunder hvor det er lagt til grunn priser for MenaQ7 basert på NattoPharma’s eget produkt MenaQ7 Pure. Som følge av at MenaQ7 Pure ikke er leveringsklart har selskapet levert eksisterende vitamin K2 produkt som har en høyere anskaffelseskostnad. Inntil selskapets eget produkt er klart for levering, forventes det at driftsmarginen vil være lav. Når det i andre halvår 2014 kan leveres egne produkter til en lavere anskaffelseskostnad, forventes marginen å bli vesentlig høyere.

Andre drifts­kostnader utgjør MNOK 5,2 og driftsresultatet for perioden er negativ med MNOK 4,5. Etter netto finans­kostnader med MNOK 0,4 ble kvartalsresultat før skatt negativt med MNOK -4,9 sammenlignet med samme periode 2013 som var negativt med MNOK -2,2.

Viktige hendelser i første kvartal

NattoPharma har levert første varemengde til strategiske kunder i USA.

NattoPharma har Q1 gjennomført en vellykket oppskalering av produksjon MenaQ7 Pure, som en oppfølging til krav fa store amerikanske kunder. Etter dette er NP klar til å levere MenaQ7 pure i 2. halvår 2014.

NattoPharma gjennomførte den formelle overtakelsen av de resterende 66 % av aksjene i Vitasynth Ltd. i første kvartal. NattoPharma får dermed eierskap og kontroll over eget vitamin K2-produkt av farmasøytisk kvalitet.

Vedlegg: kvartalsrapport

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Adm. direktør Hogne Vik Tel: +47 975 35 326

Styreleder Frode Marc Bohan Tel: : +47 952 16 950

Om NattoPharma: NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet er også i ferd med å utvikle vitamin K2 til reseptbelagt medisin. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.

Tags: