Natto: 4. kvartal 2014 Interimsrapport

Fra helsekost til legemiddel

Høvik 26. februar 2014: NattoPharma hadde i 4. kvartal 2014 en omsetning på NOK 10,7 mill (NOK 4,9 mill. i 4. kvartal 2013) som er en økning fra fjoråret på 120%. Parallellt med at produksjonen av selskapets nye kosttilskudds-produkt, MenaQ7 PURE går etter planen, er selskapets legemiddelutvikling forsert.  NattoPharma har pr februar 2015 ferdigstilt Drug Master File-en (DMF) til selskapets vitamin K2 legemiddelkandidat.

Omsetningen for 4. kvartal 2014 endte på NOK 10,7 mill. (NOK 4,9 millioner i 4. kvartal 2013) med EBITDA på NOK -3,7 mill. (NOK -1,6 mill.) Dette er det niende kvartalet på rad med vekst i omsetningen sammenlignet med året før. Selskapets cash posisjon ved utgangen av kvartalet var NOK 10,9 mill. som vurderes som tilfredsstillende. Basert på allerede inngåtte avtaler og dagens prognoser, forventer selskapet et overskudd for 2. halvår 2015 for selskapets helsekost virksomhet.

Resultatene fra NattoPharmas kliniske 3-års studie knyttet til opprettholdelse av hjerte/kar-helse blir endelig publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet “Thrombosis and Haemostasis” i mai utgaven 2015. Resultatene fra studien har allerede vakt internasjonal oppsikt og publiseringen forventes å bidra til økt interesse for vitamin K2 og da spesielt NattoPharmas egen varemerke MenaQ7.

Oppskaleringen og produksjonen av MenaQ7 PURE går etter planen. Den første leveransen av industrialisert kvalitet i “tonn-volumer” ble produsert i henhold til plan og ferdigstilt i slutten av 2014. Neste industrielle leveranse av MenaQ7 PURE vil bli flere ganger større enn den leverte batchen og ferdigstilles april 2015. Utover i 2015 vil økte volum av MenaQ7 PURE ferdigstilles. Allerede neste år vil NattoPharma kunne levere – avhengig av kommersielt behov - daglige doser på 180 mcg MenaQ7 PURE til hele befolkningen i den vestlige verden.

Gjennom 2014 forserte NattoPharma sin satsing på utvikling av en vitamin K2 legemiddelkandidat. NOK 16,7 mill. av driftskostnadene i 2014 kan knyttes til dette arbeidet. NattoPharma kan nå presentere sin første API (Active Pharmaceutical Ingridient). CEO Hogne Vik uttaler: “Vi er veldig stolte over å ha på plass vår første legemiddelkandidat. NattoPharma har helt tilbake til 2006 hatt store forventninger til at produktet MenaQ7’s dokumenterte positive helseeffekter på friske mennesker også skulle kunne videreutvikles til et pharma produkt. Nå er vi godt i gang med dette arbeidet. Med en API i hånden vil arbeidet for å finne en pharma partner bli prioritert.” I løpet av 2015 vil NattoPharma organisere sine to hovedvirksomheter i ett helsekost selskap og ett pharma selskap.

Planen for NattoPharma er videre å parallell notere selskapets aksjer på First North NASDAQ i Stockholm. Avanza Bank er valgt som selskapets rådgiver i den prosessen. NattoPharma’s aksje forventes å være dobbelnotert innen utgangen av juni i år.

Dette er NattoPharma

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forbyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdom. Selskapet bygger merkevaren MenaQ7 som den globale ledende merkevaren innen vitamin K2. Selskapet selger produktet til produsenter innen kosttilskudd, functional food og medical food. NattoPharma bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patent-beskyttelser og rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. Selskapet er aktuell med sin første farmasøytiske legemiddelkandidat.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

CEO Hogne Vik, +47 97 53 53 26 eller hogne@nattopharma.com

Tags: