Natto: Christopher von Schirach-Szmigiel valgt som styremedlem  i NattoPharma ASA

Christopher von Schirach-Szmigiel ble valgt inn i styret i NattoPharma ASA for en periode på to år på generalforsamlingen den 25 juni 2015.  Frode Marc Bohan, styreleder i selskapet, var ikke på valg.   Katrazyna Maresz ble valgt som styremedlem for en ny toårsperiode.

Christopher von Schirach-Szmigiel er født i Polen og er bosatt i Sverige. Han snakker flere språk, og er annerkjent over hele verden for sin vitenskap, operative resultater som strategisk leder og hans evne til å "tenke ut av boksen" ved strategisk posisjonering av verdesnomspennende forretnigsideer. Han er utdannet økonom og innenfor strategisk ledelse, og har vært gjesteprofessor innenfor fagområdene økonomi, ledelse og strategisk ledelse og lederskap blant annet ved New York University, Stockholm School of Economics, Norges Handelshøyskole, Bergen, Norge og Pennsylvania State University.

Christopher von Schirach-Szmigiel har vært styremedlem i blant annet Uniliver Nordic, Stora Data i Sverige, Audi-Volkswagen Skandinavia og Porsche . I tillegg har han også hatt styreverv ved universiteter i Sverige, USA og Polen, og har vært ekspert og rådgiver for den svenske regjeringen i shipping og skipsbygging.

Christopher von Schirach-Szmigiel har de siste årene fokusert virksomhet sin omkring styrearbeid i selskaper med store forretningsmessige vekstpotensialer, hvor han opplever at hans deltakelse kan bidra til en hurtigere og større økonomisk vekst. Christopher von Schirach-Smigiel har vært i kontakt med nøkkelpersoner innenfor NattoPharma ASA for de siste to årene, og har uttrykt interesse i selskapet. Gjennom sin nye stilling som medlem av styret han vil inspirere, veilede og aktivt bruke sitt globale kontaktnettsverk som en ambassadør for NattoPharma ASA.

"Valget av Christopher von Schirach-Smigiel som medlem av styret i NattoaPharma ASA er en del av planen vi har for å flytte NattoPharma fra å være et “oppstarts-selskap innen kosttilskudd segmentet” til å bli et synlig, globalt bioteknologi-selskap med evne til å utvikle og levere markedet nye kosttilskudd og legemidler”, sier Frode M. Bohan, Styreleder i NattoPharma ASA.

"Christopher von Schirach-Smigiel har som strategisk visjon å flytte selskaper til et høyere kunnskapsnivå - og slår fast at det kun er gjennom kunnskap at et selskap – innenfor et hvert forretningsområde - kan tilegne seg bærekraftige og forretningsmessige avgjørende konkurransefortrinn. Christopher von Schirach-Smigiel ser potensialene som ligger i NattoPharma og MenaQ7. Jeg gleder meg til å arbeide sammen med ham, og sammen sikre vekst og skape aksjonærverdier i NattoPharma ", sier Hogne Vik, administrerende direktør i selskapet.

# # #

Om MenaQ7®

MenaQ7 er et vitamin K2 med stor og bio-tilgjengelighet. MenaQ7 er den reneste og best dokumenterte vitamin K2 med garantert biologisk opptak og effekt. MenaQ7 er dokumentert å ha positive helseeffekter på beinvev og blodkar gjennom kliniske studie .

Om NattoPharma

Som et bioteknologibaserte nutraceutical selskap, er NattoPharma den verdensledende innovatøren, utvikleren og leveranddøren av Vitamin K2 menaquinone-7. Sin merkevare MenaQ7 er støttet av en global patentportefølje og en forskning som har dokumentert positive helseeffekter for beinvev og kardiovaskulær helse. NattoPharma har siden 2007 vært i et nært forskningssamarbeid med Universitetet i Maastricht, Nederland.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Administrerende direktør Hogne Vik, + 47-97535326

Hogne.vik@nattopharma.com

Tags: