Natto: Kapitalutvidelse

Styret i NattoPharma har i styremøte avholdt 3. september 2014 vedtatt tildeling av 948 683 aksjer til et samlet tegningsproveny på MNOK 13 221 562. Tegningskursen er NOK 14 pr aksje for 938 683 aksjer og NOK 8 for 10 000 aksjer relatert til erklæring om utøvelse av opsjoner fra Camilla Marie Lindberg. Kapitalforhøyelse er registrert i Foretaksregisteret 11. september 2014 og ny aksjekapital er NOK 40 705 515 fordelt på 13 568 505 aksjer – se vedlagte kopi av firmaattest datert 11.09.2014.

Det vises til børsmelding 13. juni 2014 hvor det ble meddelt en nytegning av aksjekapital med NOK 16,9 mill. og til informasjon gitt i selskapets halvårsrapport for 2014 publisert 27. august hvor det opplyses om at nytegningen er redusert til NOK 13,2 og at det har tatt tid å få denne registrert. Styret opplyser at tegning av det overskytende beløpet på NOK 3,7 mill. er midlertidig utsatt men forventes gjennomført innen rimelig tid.

De nye aksjene vil opptas til notering på Oslo Børs så snart alle aksjene er utstedt til den respektive tegnes VPS konto, senest mandag 15. september 2014.

Om NattoPharma og MenaQ7

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patent- beskyttelser og rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Hogne Vik

CEO, NattoPharma

Mobil: +47 97 53 53 26

E-mail: hogne.vik@nattopharma.com

Tags: