Natto: korrigering – feil angivelse av tildeleing av tegningsretter

Det vises til melding publisert i dag, 13. april 2015 kl. 08.00, om OFFENTLIGGJØRING AV PROSPEKT OG NÆRMERE INFORMASJON OM TEGNINGSRETTER.

Ved en inkurie er antall tegningsretter feil angitt i avsnittet om tildeling av tegningsretter i Fortrinnsrettsemisjonen.

Det inntas dermed følgende korrigering til meldingen angitt over:

"Hver eksisterende aksjeeier vil motta 0,131607298 tegningsrett for hver én (1) eksisterende aksje basert på vedkommende aksjeeiers aksjeinnehav ved utgangen av den 8.april 2015, som registrert i Verdipapirsentralen (VPS) den 10. april 2015. Hver tegningsrett vil, med forbehold for gjeldende verdipapirlovgivning, gi rett til å tegne og bli tildelt én (1) ny aksje i Fortrinnsrettsemisjonen".

* * *

For nærmere informasjon kan følgende person kontaktes:

Hogne Vik, daglig leder

Tel: +47 975 35 326

E-post: hogne.vik@nattopharma.com

Informasjonen i denne meldingen er offentliggjort i samsvar med verdipapirhandelloven § 5-12.

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com