Natto: Meldepliktig handel

Det vises til børsmedling fra NattoPharma ASA datert 11. september 2014 vedr. kapitalforhøyelse hvor Camilla Marie Lindberg har innløst opsjoner for 10 000 aksjer til en tegningskurs NOK 8/ aksje som tilsvarer en eierandel på 0,07%.

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner