Natto: Meldepliktig handel

Det vises til børsmedling fra NattoPharma ASA datert 11. september 2014 vedr. kapitalforhøyelse hvor Camilla Marie Lindberg har innløst opsjoner for 10 000 aksjer til en tegningskurs NOK 8/ aksje som tilsvarer en eierandel på 0,07%.

Tags:

Abonner