Natto: Meldepliktig handel i forb. med emisjon i NattoPharma ASA

Det vises til børsmelding i dag vedrørende tildeling av aksjer i emisjon i NattoPharma ASA.

Frode Marc Bohan, styreformann, har tegnet seg for 71 428 aksjer gjennom sitt selskap Bohan & Co AS, som før emisjonen eide 412 027 aksjer (3,04 %) og etter emisjonen eier 483 455 (2,82 %). I tillegg kontrollerer Frode Marc Bohan aksjer eid av NxT Capital Ltd som før emisjonen eide 200 000 aksjer (1,84 %) og som etter nytegning av 252 832 aksjer eier 452 832 aksjer (2,64 %). Etter emisjonen eier og kontrollerer Frode Marc Bohan totalt 936 287 aksjer som utgjør en eierandel på 5,46 %.

Hogne Vik, Adm. dir., har tegnet seg for 355 171 aksjer gjennom sitt selskap Eng AS. Før emisjonen eide Eng AS 199 337 (1,47 %) og etter emisjonen eier Eng AS 554 508 aksjer som utgjør en eierandel på 3,24 %.

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner