Natto: MenaQ7 fra NattoPharma tilstede over hele USA

Walgreens, som er en av to ledende apotekkjedene i USA, lanserer nå to kalsiumtilskudd som inneholder NattoPharmas MenaQ7®.

Dette er et strategisk gjennombrudd for NattoPharma. Med denne lanseringen er for første gang MenaQ integrert i kalsiumprodukter som har full nasjonal dekning i USA, sier Hogne Vik, CEO i NattoPharma. Walgreens produkter inneholder en dagsdose på 180 mcg vitamin K2, den dosen som er brukt i «MenaQ7 3-årsstudien», en patentert, klinisk studie gjennomført og eiet av NattoPharma - som viser at daglig inntak av 180 mcg vitamin K2 forsinker utvikling av beinskjørhet og blodåreforkalking.  

Walgreens er et børsnotert selskap med en årlig omsetning på over 70 milliarder dollar og ca 8.500 utsalgssteder i USA.

De nye kalsiumproduktene tilbys under Walgreens eget private label ”Well at Walgreens”. Produktene er merket med NattoPharmas merkenavn MenaQ7®. Private brands er et satsningsområde for Walgreens. Året 2013 utgjorde private label omkring 25 prosent av konsernets omsetning.

NattoPharma leverer nå Walgreens et MenaQ7® produkt som er patentert, produsert og 100 % eiet av NattoPharma. “Uten vår fokuserte markedssatsning i USA hadde ikke avtalen med Walgreens kommet i stand”, fortsetter CEO Hogne Vik

Det er gledelig at en av USA’s største apotekkjeder velger MenaQ7® og NattoPharma. Ved dette får vi markedsadgang til hele USA’s kosttilskuddssegment. Vi er spesielt stolte over at Walgreens bruker logoen vår MenaQ7 samt “MenaQ7 3-årsstudiens” medisinske påstander og dagsdosering. Vi har stor tro på at denne markedstilgangen vil bety betydelige inntekter for NattoPharma allerede andre halvår 2014, og legge grunnlaget for en videre vekst fra 2015. Det er en økende bevissthet om at inntak av kalsium alene øker risikoen for hjerte-kar sykdommer i USA og Europa. Det er Vitamin K2s dokumenterte evne til å fremme bein- og kardiovaskulær helse - «calcium is for your bones, not your arteries™» -som i dag driver etterspørselen etter MenaQ7®, sier Hogne Vik.

Om NattoPharma og MenaQ7®

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning.

NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr sine vitamin K2-produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food. Selskapet er også i ferd med å utvikle en farmasøytisk produktkandidat.

Kontaktperson: Hogne Vik CEO, NattoPharma

Mobil: +47 97 53 53 26

E-mail: hogne.vik@nattopharma.com

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com