Natto: MenaQ7 PURE forsinker utviklingen av blodåreforkalkning

OSLO, NORGE og Metuchen, NJ (03.09.2015) - Nutrients, et internasjonalt, faglig tidsskrift for publisering av studier knyttet til human ernæring, vil i sitt september-nummer 2015 presentere en ny studie som dokumenterer at vitamin K2 som MK-7 (menaquinone-7; MenaQ7 ® PURE levert av NattoPharma) har beskytter blodårene for utvikling av forkalkninger.

Studien «High-Dose Menaquinone-7 Supplementation Reduces Cardiovascular Calcification in a Murine Model of Extraosseeous Calcification» er viktig fordi den bekrefter og dokumenterer de hjerte-kar fordeler som allerede er vist for vitamin K2 som MK-7. I tillegg gir studieresultatene oss en øket forståelse for mekanismene som kan hemme og forsinke de skader en «forkalkning» og avleiring av kalsium kan på føre muskulaturen i blodkarene og i hjertet.

"Hjerte-kar forkalkninger er utbredt i den aldrende befolkningen og hos pasienter med kronisk nyresykdom (CKD) og diabetes mellitus, tilstander som er årsaken til betydelig plager og dødelighet," sier Dr. Leon Schurgers, førsteamanuensis og seniorforsker ved avdeling for biokjemi ved Instituttet for Cardio-Vaskulær forskning (CARIM) ved Universitetet i Maastricht (Nederland), og forskningsleder for studiet. "Målet med studien var å evaluere effekten av høydose MK-7 tilskudd på utvikling av hjerte- forkalkning og effekten av vitamin K2 på den cardio-vaskulære funksjon i en musemodell for kronisk nyresykdom preget av forkalkninger i bløtvev."

Det er velkjent at pasienter med nyresykdom samtidig ofte lider av kardiovaskulære komplikasjoner som forkalkning av aorta og koronararteriene. I denne studien har forskerne i Maastricht benyttet et rottemodellsystem for å belyse disse forholdene.

Forsøksdyrene ble delt inn i fire grupper: To kontrollgrupper med intakte nyrer og på standard diett med hensyn til innhold av fosfat og kalsium ± tilskudd med 100 ug vitamin K2 som MK-7 (MenaQ7 ® PURE fra NattoPharma) / g, og to behandlingsgrupper hvor 5/6 av nyrene ble fjernet (skulle «lage» nyrepasienter) som fikk en diett med høyt innhold av fosfat og kalsium ± tilskudd av 100 ug MK-7 / g.

Etter 12 uker ble dyrene undersøkt med tanke på forkalkning av aorta, hjertemuskulaturen og i nyrene, så vel som for visse andre forandringer i bløtvevene. Ved hjelp av en følsom teknikk for å måle arteriell forkalkning (atomabsorpsjonsspektroskopi), viste studien at høydose MK-7 hemmet utviklingen av forkalkninger i aorta og i hjertemuskelen.  MK-7 normalisert også det nyresykdom-induserte høye serumfosfatnivået.

I følge forfatterne er det i denne studien første gang en har vist at MK-7 påvirker syntesen av MGP. I den gruppen av dyr som fikk MK-7 så en 10-dobling i matrix Gla protein (MGP) gen ekspresjonen i blodåre-muskulaturen, sammenlignet med kontrollgruppen. Dette indikerer at en øket mengde av MGP er tilgjengelig for aktivering. Dette vil i sin tur igjen forsinke og hemme en videre blodåreforkalkning

I og med disse funnene uttalte forskerne at MK-7 tilskudd hemmet utvikling av hjerte- forkalkning. Effekten av MK-7 var mediert via MGP. Siden vitamin K2 ikke har noen assosierte rapporterte bivirkninger, peker studieresultatene på at vitaminet kan være en framtidig lovende terapeutisk substans for pasienter med kronisk nyreinsuffisiens.

"NattoPharma har hatt et mangeårig forskningssamarbeid med Universitetet i Maastricht og CARIM for å øke forståelsen for og evaluere mulige fordelene av vitamin K2 som MK-7 for menneskers helse", sier Hogne Vik, daglig leder i NattoPharma. "Denne studien er viktig fordi det viser at vår MenaQ7 Vitamin K2 beskyttet glatte muskelceller fra forkalkninger. Studieresultatene for vår nye naturidentisk MenaQ7 PURE bekrefter hvor viktig vitamin K2 er for hjerte-kar helsen vår».  

For å vise den nye studien i Nutrients, besøk: http://www.mdpi.com/2072-6643/7/8/5318s.

# # #

Om MenaQ7®

MenaQ7® er det best dokumenterte, kommersielt tilgjengelig vitamin K2 som MK-7 med garantert virkemidler og stabilitet, klinisk dokumentasjon og beskyttet med internasjonale godkjente patenter. MenaQ7 ® er tilgjengelig i to varianter: naturlige vitamin K2 som MK-7 Krystaller og natur- identisk syntetisk vitamin K2 som MK-7 PURE. For mer informasjon om de helsemessige fordelene av MenaQ7, besøk menaq7.com.

Om NattoPharma

NattoPharma ASA, basert i Norge, er verdens ledende innen vitamin K2 forskning og utvikling. NattoPharma er den eneste leverandør i verden av MenaQ7 ® Vitamin K2 som MK-7, og har gjennomført et mange-årig forskning og utviklingsprogram for å underbygge og dokumentere de helsemessige fordelene av vitamin K2 for bruk i markedene funksjonell mat og kosttilskudd. NattoPharma har en global tilstedeværelse gjennom sitt nordamerikanske datterselskap, NattoPharma USA, Inc., i Metuchen, NJ. For mer informasjon, besøk www.nattopharma.com.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Hogne Vik, CEO NattoPharma
Cell phone: +47 97 53 53 26
E-mail: hogne.vik@nattopharma.com

Kate Quackenbush, Director of Communications
NattoPharma USA, Inc.
Phone: 609-643-0749
E-mail: kate.quackenbush@nattopharma.com

Tags: