Natto: MenaQ7 vitamin K2 viser redusert blodårestivhet og redusert risiko for utvikling av hjerte-kar sykdommer

Det internasjonalt høyt rangerte tidsskriftet for medisin og biologi “Thrombosis and Haemostasis” vil i sitt mai-nummer 2015 publisere resultatene fra 3-års hjerte-kar studien gjennomført av VitaK ved Maastricht-Universitetet i Nederland. Studien er nå publisert i tidsskriftets nettutgave.

“Studien “Menaquinone-7 Supplementation Improves Arterial Stiffness in Healthy Postmenopausal Women” dokumenterer med statistisk signifikans og sikkerhet at langtids bruk av vitamin K2 (MenaQ7) har positiv innvirkning på hjerte-kar helsen. Tidligere gjennomførte epidemiologiske befolkningsstudier har antydet en slik sammenheng, men aldri dokumentert dette med statistisk sikkerhet”, uttaler professor Cees Vermeer, Chief Innovation Officer i forskningsgruppen VitaK ved Maastricht Universitetet. Cees Vermeer var CEO i VitaK og ansvarlig for studien da denne ble gjennomført.

Forskere i VitaK fulgte 244 friske post-menopausale kvinner i alderen 55 – 65 år over en periode på 3 år i en dobbelt-blindet, randomiserte kliniske studie. Stivheten i arterieveggen – målt som pulsbølge hastigheten (“pulse wave velocity”) og undersøkelser av utvalgte arterier med ultralydteknikker ble gjennomført ved oppstart og etter 1, 2 og 3 år. Studien var på forhånd godkjent av etisk komité ved Universitetet i Maastricht, og inkludert i det offisielle registeret for kliniske studier (https://clinicaltrials.gov/). Halvparten av kvinnene fikk daglig 180 mikrogram MenaQ7® i 3 år. Den andre halvparten placebo-kapsler. 93 % av kvinnene fullførte studien – en meget høy andel som viser at inntak av vitamin K2 var problemfri.

Studieresultatene viser at MenaQ7® ikke bare forsinker utviklingen av “alders-betinget arterie stivhet”, men statistisk signifikant også forbedrer elastisiteten i arterieveggen. “Dette betyr at kvinnene i MenaQ7®-gruppen ikke erfarte den typiske alders-relaterte progresjon i arterievegg-stivhet, men snarere forbedret sin arterie-elastisitet”, fortsetter Cees Vermeer. “Dette viser at vitamin K2 – inntatt i daglige doser som kosttilskudd – har potensiale til å forbedre hjerte-kar helsen for friske personer”.

De publiserte resultatene i “Thrombosis and Haemostasis” er den andre publikasjonen fra studien hvor 244 post-monopausale kvinner er fulgt over en 3-års periode. Den første publikasjonen ble publisert i “Ostoporosis International” i 2013.

“Begge publikasjonene fra 3-års studien viser at regelmessig inntak av 180 mikrogram vitamin K2/MenaQ7® er viktige for både hjerte-kar-helsen og bein-helsen hos friske personer”, sier Hogne Vik, Administrerende direktør i NattoPharma AS. “Det tar tid å påvise positive helseeffekter forårsaket av vitaminer i en frisk populasjon. Data fra 3-års studien viser at NattoPharma ‘s langsiktige dokumentasjons-strategi har gitt resultater og at den blir akseptert av det “gode medisinske selskap”. Vi er stolte av at den siste vitenskapelige studien er blitt akseptert for publisering i et prestisjetungt, høyt respekterte medisinske tidsskrift som“Thrombosis and Haemostasis” . Publikasjonen er et viktig steg på veien fram mot at vitamin K2-som produktet MenaQ7®- kan bli akseptert som en substans som bidrar til å holde hjerte-kar systemet friskere over lang tid.”

“Resultatene fra hjerte-kar studien er viktige fordi de viser at vitamin K2 ikke bare er viktige for ben-helsen, men også for å opprettholde et sunt blodåre system”, sier Dennis Goodman som er lege og en autoritet innen behandling av hjertesykdommer ved Langone Medisinske Senter i New York , USA. “Vitamin K2 bidrar til at kalsium bindes i beinvevet og ikke utfelles i arteriene. Studieresultatene gir håndfaste bevis for at vitamin K2 reduserer stivheten i arterieveggen. Dette skyldes ofte nedslag av kalsium, økt risiko for tiltetning og påfølgende dårligere arteriefunksjon- fenomener som øker risiko for utvikling av sykdommer som hjerteinfarkt og “slag”.

“Studien som publiseres i “Thrombosis and Haemostasis” viser en forbedring i funksjonen av arterieveggen til testpersonene i MenaQ7®-gruppen. Disse resultatene vil kunne komme til å ha stor innvirkning på hvordan vi som medisinske fagfolk vil anbefale å forebygge utvikling av hjerte-karsykdommer”, fortsetter Goodman. “Flere kliniske studier vil imidlertid bli viktige for å bekrefte funnene fra den studien som nå er publisert”.

Om NattoPharma og MenaQ7®

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som er vist å kunne virke forebyggende mot økt risiko for utvikling av dårlig bein- og hjerte- karhelse. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning.

NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr sine vitamin K2-produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food. Selskapet er også i ferd med å utvikle en farmasøytisk produktkandidat.

Kontaktperson: Hogne Vik CEO, NattoPharma

Mobil: +47 97 53 53 26

E-mail: hogne.vik@nattopharma.com

Tags: