Natto: NattoPharma er sponsor for Vitamin K2 møtet arrangert på SupplySide West, Las Vegas 2015

OSLO 14. august 2015 – NattoPharma er glad for å informere om at vi har gått inn med økonomisk sponsorstøtte til møtet om Vitamin K2 som blir arrangert  som en workshop i forbindelse med årets SupplySide West Global Conference & Expo, den største messen for kosttilskudd, mat og farmasøytisk industri i USA.

Informa, arrangøren av møtet, sier: "Vitamin K2 er det sist identifiserte vitaminet i Vesten som store deler av befolkningen har for lite av. Dette, kombinert med epidemiologiske bevis og publiserte kliniske studier hvor en har gitt friske mennesker vitamin K2 som kosttilskudd over tid, viser at Vitamin K2 er viktig for bein og for hjerte-karhelsen vår i alle faser av livet ".

Møtet har tittelen "Vitamin K2: Nye Funn og trender for hjerte og beinhelse", og vil ha følgende talere:

• Dennis Goodman, MD, kardiolog, direktør for «samhandlende» medisin ved New York Universitetet, og forfatter av boken Vitamin K2: Den manglende substansen for hjerte og beinhelse. Goodman vil omtale Vitamin K2’s innvirkning på hjertehelse og hvordan vitaminet generelt kan benyttes i forebyggende og terapeutisk medisin.

• John Abernethy, president i det Florida-baserte AMK Research Inc. vil diskutere forhold rundt vitamin K2 og energi og sunne sirkulasjonsforhold. Vitamin K2 er i enkelte studier vist å kunne forbedre kronisk venøs insuffisiens, et forhold som gjør vitamin K2 interessant for bruk ved en rekke kroniske helsetilstander.

• Leon Schurgers, PhD, førsteamanuensis i biokjemi ved Universitetet i Maastricht og CARIM (Cardiovascular Research Institute Maastricht) vil ta for seg vitamin K2 som nøkkelvitaminet i kontrollmekanismene for å forhindre forkalkning i kroppens arterier. Vitamin K2 forhindrer arterieforkalkning via aktivering av vitamin K-avhengige proteiner som matrix Gla-protein.

• Katarzyna Maresz, PhD, president i International Science and Health Foundation, vil diskutere hvor viktig Vitamin K2 er for barnas beinhelse. Hun vil vise og beskrive at barn har større behov for tilførsel av K-vitaminer enn voksne, og at statistikken viser at inntaket av vitamin K er fallende i vestlige samfunn.

"NattoPharma er glad for å se at vitamin K2 er blitt anerkjent som en av vår tids viktigste kosttilskudd av arrangøren av SupplySide West, Informa," sier Dr. Hogne Vik, NattoPharma CEO. "NattoPharma har målrettet arbeidet med dokumentasjon av positive helseeffekter – blant annet gjennom vitenskapelige, kliniske studier på MenaQ7 – vitamin K2, og finner det derfor helt naturlig å være en av hovedsponsorene bak dette viktige vitamin K2 møtet.

"Denne workshoppen representerer en fantastisk mulighet der et panel av vitamin K2-eksperter, som er lidenskapelig opptatt av det som er til det beste for menneskers helse, kan oppdatere ulike produsenter av helseprodukter om den dokumentasjon som foreligger om helse-fordeler knyttet til bruk av vitamin K2," fortsetter Vik. "Et slikt møte vil bidra til å fremme forståelsen av behovet for dette viktige næringsstoff, vitamin K2, til folk som lever av å lage og selge kosttilskudd og funksjonell mat , og som følgelig kan gjøre vitamin K2 tilgjengelig for forbrukere over hele verden. "

SupplySide West vil finne sted 5. til 9. oktober 2015 og arrangeres på Mandalay Bay i Las Vegas, NV. Vitamin K2 Workshoppen finner sted fredag ​​9 oktober fra 08:30 til 11:30

# # #

Om MenaQ7®

MenaQ7® er den best dokumenterte, kommersielt tilgjengelig naturlig vitamin K2 med garantert innhold av aktiv substans og stabilitet. Produktet har dokumentert effekt i kliniske studier og er beskyttet av internasjonale patenter. For mer informasjon om de helsemessige fordelene av MenaQ7, besøk menaq7.com.

Om NattoPharma

NattoPharma USA, Inc. er heleide amerikanske datterselskap av NattoPharma ASA, Norge, som er verdens ledende innen vitamin K2 forskning og utvikling. NattoPharma er eksklusiv leverandør av MenaQ7 ®, naturlig vitamin K2 som MK-7, og selskapet har vært i et mangeårig forsknings- og utviklingssamarbeid med Universitetet i Maastricht for å underbygge og dokumentere de helsemessige fordelene av vitamin K2 for applikasjoner i markedet for funksjonell mat og kosttilskudd. For mer informasjon, besøk nattopharma.com.

Om SupplySide West

Organisert av Informa, er SupplySide West et møtested for aktører innen forskning, salg og markedsstrategi rundt utviklingen av ferdige forbruksvarer innenfor helseprodukter innen konsumvaresegmentet. Møtet forsøker å fokusere på alt som er nytt i dyre-ernæring, drikke, kosmetikk, kosttilskudd, ernæring for idrett, mat og farmasøytisk industri. For mer informasjon, besøk http://west.supplysideshow.com/ .

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Hogne Vik, CEO NattoPharma
Cell phone: +47 97 53 53 26
E-mail: hogne.vik@nattopharma.com

Kate Quackenbush, Director of Communications
NattoPharma USA, Inc.
Phone: 609-643-0749
E-mail: kate.quackenbush@nattopharma.com

Tags: