Natto: NattoPharma omstrukturerer og styrker ledergruppen

OSLO, NORGE og Metuchen, NJ (17 desember 2015) - NattoPharma ASA, som er en eksklusiv leverandør av det klinisk dokumenterte og patenterte MenaQ7 ® Vitamin K2 som MK-7, har over mange år foretatt betydelige investeringer i FoU og klinisk validering av helsefordeler ved vitamin K2. Med denne sterkt fundamenterte forskningen på plass, går nå selskapet inn i sin neste fase. For fullt ut å utnytte denne basen av teknologi, vil selskapet legge større vekt på global kommersialisering og vekst, og vil balansere arbeidet med sitt tradisjonelle fokus på forskning og utvikling. For å gjennomføre denne strategien har selskapet gleden av å meddele følgende organisasjonsmessige endringer:

Daniel Rosenbaum, som har vært COO i NattoPharma de siste 12 månedene, vil nå påta seg rollen som administrerende direktør, CEO. Mr. Rosenbaum har mer enn 20 års erfaring i globale kommersielle lederroller innenfor omega-3, farmasøytisk og kjemisk industri. Før han ble ansatt i NattoPharma ledet han den avdelingen i det internasjonale selskapet FMC Chemical Corporation som var ansvarlig for utvikling og salg av kosttilskudd og farmasøytiske produkter.

Dr. Hogne Vik, som har vært administrerende direktør i NattoPharma siden 2012, vil nå gå inn i rollen som Chief Medical Officer - CMO. Dr. Vik, som er utdannet lege, har mer enn 30 års arbeidserfaring innen medisinsk forskning og farmasøytisk industri. Som CMO vil Dr. Vik arbeide med globale medisinske miljøer for å øke oppmerksomheten og kunnskapen om MenaQ7®, og lede selskapets pågående klinisk forskningssatsinger.

Kjetil Ramsøy begynner 1. januar 2016 som Chief Financial Officer (CFO). Mr. Ramsøy kommer til NattoPharma fra jobben som CFO i selskapet Seabed GeoSolutions. Etter tidligere å ha arbeidet i Skandinavia og USA, tilfører han nå NattoPharma viktig global finansiell erfaring og arbeidserfaring fra offentlig sektor i Skandinavia. Mr. Ramsøy er også statsautorisert revisor.

William Sommer tiltrer selskapet som Vice President, Global Development and Regulatory. Før han begynte i NattoPharma ledet Mr. Sommer den globale formuleringsgruppen hos FMC Chemical Corporation. Mr. Sommer er utdannet ingeniør med kjemi som fagområde, og har mer enn 20 års erfaring innenfor produktutvikling innen kjemisk industri og regulatoriske godkjenningsprosesser for slike produkter.

"NattoPharma etablerte grunnlaget for disse tiltakene i vår Q3 oppdatering", sier Frode Marc Bohan, styreleder i NattoPharma. "Nå, med alle brikkene på plass, er vi ivrige etter å bevege selskapet inn i neste fase, som vil etablere NattoPharma som det verdensledende selskapet innen Vitamin K2 forskning og kommersialisering".

# # #

Om NattoPharma og MenaQ7

NattoPharma ASA, med hovedkontor i Norge og med amerikansk datterselskap, NattoPharma USA, Inc. I Metuchen, NJ. er verdensledende innenfor vitamin K2 forskning og utvikling. NattoPharma er en eksklusiv leverandør av MenaQ7® Vitamin K2 som MK-7, det best dokumenterte, kommersielt tilgjengelig Vitamin K2 som MK-7. Selskapet har gjennomført et flerårig forsknings- og utviklingsprogram for å underbygge og dokumentere de helsemessige fordelene av vitamin K2 brukt i funksjonell mat og som kosttilskudd. Data fra pågående dokumentasjonsstudier blir kommunisert når resultatene foreligger.. 

For mer informasjon, besøk nattopharma.com eller menaq7.com.

Kontaktpersoner:

Dan Rosenbaum, CEO NattoPharma

Cell phone: +1215-327-5628

E-mail: Daniel.rosenbaum@nattopharma.com

Kate Quackenbush, Director of Communications

NattoPharma USA, Inc.

Phone: 609-643-0749

E-mail: kate.quackenbush@nattopharma.com

Tags: