Natto: NattoPharma’s forskningsnettverk mottar 28 millioner kroners EU stipend

Vil finansiere ytterligere dokumentasjon av MenaQ7 Vitamin K2

Høvik 9. September 2015: NattoPharma’s forskningsnettverk, som består av NattoPharma ASA og seks høyt rangerte forskning- og universitetsinstitutter i Europa - Queen Mary University of London, University of Maastricht, University College Dublin (del av National University of Ireland), Ludvig-Maximilians - Universitaet Muenchen, Karolinske Instituttet i Stockholm og Medical Research Council Technology - er blitt tildelt et 2,9 -millioner Euro stipend fra EU-kommisjonens forskningsprogram ”Horizon 2020-MSCA-ITN”. Pengene vil bli brukt innenfor rammen av "European Vaskular Interventions and Therapeutic Innovation Network ".

Ifølge Horizon 2020 mottok programledelsen et svært stort antall søknader om økonomisk støtte til omfattende og interessante forskningsprogram. Hver søknad ble evaluert av et panel av eksperter innen det aktuelle forskningsfeltet. Den søknaden NattoPharma var delaktig i oppnådde en score på 95,60 av maksimalt 100; en av de høyest oppnådde poengsummene av alle søknadene.

Siden 2004 har NattoPharma samarbeidet tett med Universitetet i Maastricht med dokumentasjon av MenaQ7, selskapets merkevarebeskyttede vitamin K2. Bevilgningen fra Horizon 2020 vil blant annet finansiere to heltids forskere ved Universitetet i Maastricht de neste tre årene. Disse skal arbeide med karakterisering og dokumentasjon av nye biologiske aspekter og effekter av MenaQ7.

"Horizon 2020 stipendet er et av de mest prestisjefylte forskningsstipender i Europa. NattoPharma og Maastricht Universitetet har i mer enn 10 år samarbeidet om å dokumentere biologiske effekter og aspekter av vitamin K2, med fokus på MK7 og MenaQ7. Denne stipend-tildelingen og muligheten til fortsatt å ha høyt kvalifiserte forskere som på heltid arbeider med MenaQ7 Vitamin K2 dokumentasjon er en stor anerkjennelse av samarbeidet vårt og det som er kommet ut av dette så langt ", sier Amanuensis Leon Schurgers på CARIM, Universitetet i Maastricht, som er hovedkontaktpersonen mellom NattoPharma, Universitetet i Maastricht og Horizon 2020. "Jeg har store forventninger til at vi vil gjøre nye og spennende observasjoner de neste tre årene, noe som potensielt kan gi oss data og kunnskap om mekanismene bak de positive helsemessige fordeler som følger av regelmessig bruk MenaQ7".

"Tildelingen av Horizon 2020 stipendet til Forskningsnettverket vårt er ikke bare en fantastisk ære, men også en stor anerkjennelse av NattoPharma og vår langsiktige produkutviklingsstrategi. Helt siden dannelsen av selskapet i 2004 har NattoPharma 's første prioritet vært å dokumentere MenaQ7’s biologiske effekter samt å bygge opp en solid klinisk dokumentasjon for produktets helseeffekter – for å bruke dette som drivere i markedsføringen vår ", sier daglig leder i NattoPharma, Hogne Vik." NattoPharma er overbevist om at de fremtidige resultater fra det forskningssamarbeidet vi nå har fått støtte til, som vil bli gjennomført både i Maastricht og de andre vitenskapelige miljøer i konsortiet de neste tre årene, vil konsolidere og forsterke vår vitenskapelig og kommersiell posisjon. De forventede nye biologiske data vil kunne åpne opp for nye bruker indikasjoner for MenaQ7 samt utvide vår patentportefølje ".

# # #

Om MenaQ7®

MenaQ7® er det best dokumenterte, kommersielt tilgjengelige vitamin K2 som MK-7 med garantert innhold av et stabilt virkestoff, klinisk dokumentert og beskyttet av godkjente internasjonale patenter. MenaQ7 ® er tilgjengelig i to varianter: MK-7 Krystaller og MK-7 PURE. For mer informasjon om de helsemessige fordelene av MenaQ7, besøk nettstedet: www.menaq7.com.

Om NattoPharma

NattoPharma ASA, basert i Norge, er verdens ledende innen vitamin K2 forskning og utvikling. NattoPharma er eksklusiv og alene i verden om å kunne leverelevere MenaQ7® Vitamin K2 som MK-7 og har gjennom et mangeårig forsknings- og utviklingsprogram for produktet bidratt til å beskrive og dokumentere de helsemessige fordelene assosiert med regelmessig inntak av vitamin K2 i funksjonell mat og kosttilskudd. NattoPharma en global tilstedeværelse gjennom sitt nordamerikanske datterselskap, NattoPharma USA, Inc., i Metuchen, NJ. For mer informasjon om NattoPharma, besøk nettstedet www.nattopharma.com.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Hogne Vik, CEO NattoPharma
Cell phone: +47 97 53 53 26
E-mail: hogne.vik@nattopharma.com

Kate Quackenbush, Director of Communications
NattoPharma USA, Inc.
Phone: 609-643-0749
E-mail: kate.quackenbush@nattopharma.com

Tags: