Natto: offentliggjøring av tilleggsprospekt

NattoPharma ASA offentliggjør herved tilleggsprospekt til prospekt datert 10. april 2015. Tilleggsprospektet er kontrollert og godkjent av Finanstilsynet.

Informasjonen i tilleggsprospektet skal anses som en del av prospektet av 10. april 2015 og som en del av tegningsgrunnlaget for investeringer i de nye aksjene som tilbys i fortrinnsrettsemisjonen og den offentlige emisjonen rettet mot allmennheten i Sverige.

Tilleggsprospektet følger vedlagt denne børsmelding. Tilleggsprospektet vil også være tilgjengelig på selskapets hjemmeside, www.nattopharma.com, på hjemmesidene til Norne Securities AS, www.norne.no , og på hjemmesidene til Avanza Bank AB, www.avanza.se.

Tilleggsprospektet vil også være tilgjengelig i papirformat på selskapets hovedkontor i Kirkeveien 59B, 1363 Høvik.

* * *

For nærmere informasjon kan følgende personer kontaktes:

Hogne Vik, daglig leder

Tel: +47 975 35 326

E-post: hogne.vik@nattopharma.com

Informasjonen i denne meldingen er offentliggjort i samsvar med verdipapirhandelloven § 5-12.* * *

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com