Natto: Resultat for første halvår 2014

Høydepunkter 2. kvartal 2014

  • Lansering av MenaQ7 i to apotekkjeder i USA, CVS og Walgreens.

  • Godkjent patent i Australia

  • Godkjennelse for salg av syntetisk vitamin K2 i Australia

  • I ordinær generalforsamling avholdt 9. mai i år fikk selskapets styre fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med seks millioner aksjer.

  • I ordinær generalforsamling avholdt 9. mai 2014 ble styret gjenvalgt for en periode på ett år bortsett fra styrets leder som ble gjenvalgt for en periode på to år.

  • Deloitte AS ble valgt som ny revisor for selskapet. 

Hendelser etter kvartalsslutt:

  • Suksess full opp-skalering av produksjon av rent syntetisk vitamin K2.

  • Inngått distribusjonsavtale med Glanbia for USA og Kanada

  • Første ordre fra kunde i Australia

  • Kapitalutvidelse – nytegning av aksjekapital

Hovedtall pr. 30.06.2014;

Salgsinntekter utgjør MNOK 9,7 for 1.halvår 2004 mot MNOK 8,7 for 1. halvår 2013.

Akkumulert salg for perioden 1.1.2014 til 30.06.2014 er salget i MNOK 9,7 og bruttofortjenesten MNOK 2,1 etter varekost på MNOK 7,7. Dette gir en bruttomargin på 21,4 % mot 41,2 % i samme periode 2013. Andre driftskostnader utgjør MNOK 14,5 og driftsresultatet for perioden er negativ med MNOK 12,4. Etter netto finansinntekter med MNOK 0,03 ble kvartals-resultat før skatt negativt med MNOK 12 mot MNOK 5,4 for periode i 2013. Selskapet er i en fase hvor det investerer i FoU, merkevarebygging og styrking av salgsorganisasjonen.

Salget i 2. kvartal er MNOK 5,7 og brutto-fortjenesten MNOK 1,4 etter varekost på MNOK 4,2. Dette gir en bruttomargin på 24,8 % mot 38,9 % for samme periode 2013. Året 2014 fokuserer selskapet på levering av MenaQ7 Pure – et høykvalitetsprodukt med bedre marginer for NattoPharma. Produktet er leveringsklart 2. halvår 2014. For å klare leveranser til store kunder i 1. halvår er derfor marginene midlertidig redusert, før kundene vil få levert MenaQ7 Pure. Andre drifts-kostnader utgjør MNOK 9,3 og driftsresultatet for perioden er negativ med MNOK 7,9. Etter netto finansinntekter med MNOK 0,4 ble kvartalsresultat før skatt negativt med MNOK 7,4 sammenlignet med MNOK 3,1 negativt for samme periode 2013.

Selskapets finansielle stilling ansees for å være god, selskapet har ingen langsiktig gjeld utover utsatt skatt på MNOK 5,9 og ingen leasingavtaler/­forpliktelser. Det er heller ikke registrerte tap på fordringer i perioden.

Hendelser etter balansedagen

Det arbeides med en sekundær børsnotering av Natto-aksjen i Sverige. Dette er begrunnet med et ønske om å oppnå en bedre likviditet i aksjen samt tilstedeværelse og synlighet i det svenske finans­markedet hvor pharma- og biotech-selskaper oppnår større oppmerksomhet enn i Norge.

Utsikter

Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Om NattoPharma: NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet er også i ferd med å utvikle vitamin K2 til reseptbelagt medisin. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.

Vedlegg: kvartalsrapport

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Adm. direktør Hogne Vik Tel: +47 975 35 326

Styreleder Frode Marc Bohan Tel: : +47 952 16 950

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com