Natto: Utvidet bruksområde for MenaQ7 patent i USA

NattoPharma har fått godkjent og patentert et utvidet bruksoråde for det gjeldende patentet (8,354,129; “Matvarer med vitamin K2 innhold”).  Det opprinnelige patentet ble godkjent januar 2013, men er blitt ytterligere styrk+et etter godkjennelsen av patent 8,728,553.

“Det nye patentet gir NattoPharma en patentert enerett til å fortelle brukere av vitamin K2 at kosttilskudd og matvarer som inneholder 5 – 5000 mcg (mikrogram) vitamin K2 per 100 gram produkt har positive helseeffekter,” sier Administrerende direktør Hogne Vik i NattoPharma. “Mens vi tidligere kun hadde “eneretten” for slike påstander for mengdene 5 – 200 mikrogram vitamin K2 per 100 gram produkt, vil nå nesten hvert eneste vitamin K2 beriket matprodukt og kosttilskudd i USA være dekket av NattoPharma’s patentet. Dette gir oss en helt spesiell markedsposisjon,” fortsetter Vik.

“Det kommer stadig flere ferdigprodukter og kosttilskudd som inneholder vitamin K2 på det amerikanske markedet, produkter som som anbefales for å vedlikeholde, optimalisere, styrke og sikre god helse for hjerte og blodårer hos den enkelte. Kun produkter som inneholder vitamin K2 (i mengder 5 – 5000 mikrogram per 100 gram) kjøpt fra NattoPharma har juridisk rett til å komme med slike helsepåstander ”.

“Godkjennelsen av patentet er en viktig milepel for NattoPharma og partnerne våre i USA”, sier Vik. “Patentet vil ytterligere styrke NattoPharma’s globale patent-plattform og konkurransesituasjonen vår i USA”.

Vik forteller videre at NattoPharma har investert betydelige ressurser (tid, forskning og penger) i teknologiutvikling og patentering rundt vitamin K2, og at selskapet aktivt bruker og vil bruke patentene – gjennom hele patentenes levetid - som et konkurransefortrinn for de disktributører som kjøper vitamin K2 fra NattoPharma.   

Om NattoPharma og MenaQ7®

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning.

NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr sine vitamin K2-produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food. Selskapet er også i ferd med å utvikle en farmasøytisk produktkandidat.
 

Kontaktperson: Hogne Vik CEO, NattoPharma

Mobil: +47 97 53 53 26

E-mail: hogne.vik@nattopharma.com

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com