Natto: Yoghurt beriket med MenaQ7® bidrar til en forbedret hjerte-kar helse

Report this content

OSLO, NORGE og Metuchen, NJ (5. november 2015) En ny studie viser at yoghurt beriket med lave doser av vitamin K2 som MenaQ7® øker vitamin K-nivåene hos friske mennesker, hvilket igjen bidrar til en forbedret hjerte-kar helse. 

Studiens resultat, som ble publisert i tidsskriftet «The Journal of Nutritional Science» med tittelen “Yogurt drink fortified with menaquinone-7 improves vitamin K status in a healthy population”, er viktig fordi den bygger opp under en stadig økende mengde dokumentasjon som viser at inntak av vitamin K2 er trygt og effektivt. Dessuten viser studien at vitamin K2 som MenaQ7® kan tas opp gjennom enda et velfungerende leveringssystem, via youghurt, som gjør vitamin K2 tilgjengelig for en enda større del av befolkningen.

"Denne studien viser at MenaQ7 også kan inntas gjennom youghurt”, sier Eric Anderson, som er global markeds-og salgs-ansvarlig i NattoPharma.  "Forbrukerne kjenner allerede yoghurt som et sunt næringsmiddel. Det faktum at vi kan berike yoghurt med et vitamin som flertallet av befolkningen har for lite av, er en «game changer». Vi kan nå – gjennom vitamin K2-beriket youghurt - tilby en større del av befolkningen muligheter for å oppnå betydelige helsegevinster (dvs. riktig utnyttelse av kalsium, som støtter både bein- og kardio-vaskulær helse)".

Det er tidligere publisert et stort antall vitenskapelige artikler som dokumenterer at vitamin K2 kosttilskudd, som MenaQ7, reduserer blodårestivhet i en frisk befolkningsgruppe, generelt forbedrer den kardio-vaskulære helsen samt hemmer utvikling av benskjørhet. Den nye studien – der friske personer i en tre-måneders periode har inntatt lave doser MenaQ7 gjennom youghurt, viser at disse positive helseeffektene ikke bare oppstår når vitamin K2 tas som kosttilskudd, men også gjennom youghurt. Meieriprodukter generelt inneholder mange viktige næringsstoffer som kan tjene som bærere for tilsatte næringsstoffer som har positive helseeffekter.

"Denne studien bekrefter ikke bare at kortvarig bruk av MenaQ7 kan forbedre helsen, men dokumenterer også at vitamin K2-beriket yoghurt er et velegnet og effektivt næringsmiddel som kan benyttes for å nå ut til brede lag av befolkningen med dette viktige næringsstoffet", sier Hogne Vik, administrerende direktør i NattoPharma ASA. "Vi har allerede klinisk dokumentasjon som viser at barn generelt får i seg for lite vitamin K2, samtidig som de har et stort behov for dette vitaminet. Bekreftelse på at vår ingrediens er stabil i et yoghurtprodukt er et viktig skritt på veien for å gjøre dette næringsstoffet tilgjengelig for alle befolkningsgrupper, nå en yngre aldersgruppe av brukere og dermed bidra til å skape en sunnere neste generasjon."

For å se hele studien i The Journal of Nutritional Science, se: 

http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=10006439&fileId=S2048679015000257

Om MenaQ7®

MenaQ7® er det best dokumenterte, kommersielt tilgjengelige vitamin K2 som MK-7 med garantert virkning og stabilitet, klinisk dokumentasjon og internasjonalt patentbeskyttet. MenaQ7® er tilgjengelig i to varianter: naturlig vitamin K2 som MK-7 Krystaller og natur-identiske syntetisk vitamin K2 som MK-7 PURE. For mer informasjon om de helsemessige fordelene av MenaQ7, besøk menaq7.com.

Om NattoPharma

Det norskbaserte selskapet NattoPharma ASA er verdensledende innen vitamin K2 forskning og utvikling. NattoPharma er eksklusiv leverandør av MenaQ7 Vitamin K2 som MK-7, og har gjennomført et flerårig forsknings- og utviklingsprogram for å oppdage og underbygge gunstige helseeffekter av vitamin K2 for anvendelse i markedet for beriket mat og kosttilskudd. Med en global tilstedeværelse, har selskapet etablert sitt nordamerikanske datterselskap, NattoPharma USA, Inc., i Metuchen, NJ.

For mer informasjon, besøk www.nattopharma.com.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Hogne Vik, administrende direktør NattoPharma ASA
Mobil: +47 97 53 53 26
E-post: hogne.vik@nattopharma.com

Kate Quackenbush, Director of Communications
NattoPharma USA, Inc.
Phone: 609-643-0749
E-mail: kate.quackenbush@nattopharma.com

Tags: