Natto: TG Montgomery – ledende direkte salgsaktør av vitamin K2 i Norge – avtale for MenaQ7 – K2 vitamin salg i Sverige

Selskapet TG Montgomery, den største direkte salgsaktør av vitamin K2 i Norge, går nå tungt inn i Sverige med varemerket MenaQ7 – K2 vitamin.     

TG Montgomery er en av NattoPharma’s ledende kunder av merkevaren MenaQ7. TG Montgomery’s banebrytende markedsarbeid med vitamin K2 i Norge har gitt meget gode salgstall, og selskapet har per i dag bygget opp en stor kundeportefølje som regelmessig kjøper MenaQ7 gjennom en abonnementsordning.

TG Montgomery har valgt Sverige som sitt neste satsningsland, et land med dobbelt så mange innbyggere som Norge. I Sverige er kunnskapen om vitamin K2 økende, men tilgjengeligheten av vitamin K2 liten.

Gjennom våren og sommeren 2015 har TG Montgomery etablert en god infrastruktur for direkte salg av MenaQ7 – K2 vitamin i Sverige og starter opp et testsalg av produktet nå i august måned 2015 – et testsalg som er bygget opp på samme måte som det suksessfulle markedskonseptet som ble lansert i Norge 2014. TG Montgomery har stor tro på et markedsmessig gjennombrudd for MenaQ7 – K2 vitamin i Sverige, og forventer innen kort tid å få dobbelt så mange kunder i Sverige som selskapet i dag har i Norge. Som en del av satsingen i Sverige planlegger TG Montgomery å investere nærmere 100 millioner kroner i markedsføring og produktinformasjon om MenaQ7 – vitamin K2 den neste toårs perioden.

“Varemerket MenaQ7 er i Norge ensbetydende med vitamin K2 ”, sier daglig leder i TG Montgomery, Kim Øien. “Vi har gode erfaringer med å selge vitamin K2 levert fra NattoPharma, og har derfor valgt NattoPharma sitt MenaQ7 – K2 vitamin for vår satsing i Sverige. Dette fordi MenaQ7 er det eneste vitamin K2 produkt i verden som har patentbeskyttelse for positive helseeffekter og det eneste vitamin K2 som det er gjennomført studier på i mennesker som beviser at vitamin K2 har positive helse-effekter i mennesket”, fortsetter Øien. “Det veldokumenterte produktet MenaQ7 – K2 vitamin kombinert med gode kundereferanser, en god infrastruktur, et sterkt markedskonsept og ikke minst et marked i endring – mot en øket e-commerce handel – gjør at TG Montgomery ser svært optimistisk på mulighetene for MenaQ7 – Vitamin K2 i Sverige”.

“Storsatsingen til TG Montgomery for MenaQ7i Sverige er svært gode nyheter for oss”, sier daglig leder i NattoPharma, Hogne Vik. “TG Montgomery kan vise til gode salgsresultater for vårt vitamin K2 opparbeidet i det norske markedet. NattoPharma har forhåpninger til at vi får se en tilsvarende markedsutvikling - og følgelig et øket salg at vårt vitamin K2, MenaQ7, i Sverige som et resultat av denne satsingen. Det at TG Montgomery vil gå inn i Sverige med en betydelig markedsføringskampanje er positivt for NattoPharma, ikke minst med tanke på at varemerket MenaQ7 blir mer kjent i Sverige og at at substansen vitamin K2 ‘s positive helseeffekter kan bli bedre kjent blant folk flest”, fortsetter Vik.

# # #

Om MenaQ7®

MenaQ7 er et vitamin K2 med stor og bio-tilgjengelighet. MenaQ7 er den reneste og best dokumenterte vitamin K2 med garantert biologisk opptak og effekt. MenaQ7 er dokumentert å ha positive helseeffekter på beinvev og blodkar gjennom kliniske studie.

Om NattoPharma

Som et bioteknologibaserte nutraceutical selskap, er NattoPharma den verdensledende innovatøren, utvikleren og leverandøren av Vitamin K2 menaquinone-7. Sin merkevare MenaQ7 er støttet av en global patentportefølje og en forskning som har dokumentert positive helseeffekter for beinvev og kardiovaskulær helse. NattoPharma har siden 2007 vært i et nært forskningssamarbeid med   Universitetet i Maastricht, Nederland.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Administrerende direktør Hogne Vik, + 47-97535326

Hogne.vik@nattopharma.com

Tags: