NattoPharma - endelig resultat av fortrinnsrettsemisjonen

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Styret i NattoPharma ASA ("NattoPharma") har i dag godkjent den endelige tildelingen av aksjene tilbudt i fortrinnsrettsemisjonen basert på tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 25. november 2011. Minimum 1 875 000 og maksimum 2 500 000 nye aksjer ble tilbudt. Minimum antall tilbudte aksjer i fortrinnsrettsemisjonen er nå blitt tildelt. Ved utløpet av tegningsperioden 12. desember 2011 hadde NattoPharma mottatt tegninger for totalt 1 631 692 nye aksjer.

628 019 nye aksjer er tegnet ved utøvelse av tegningsretter, tilsvarende 33,49 prosent av minimum tilbudte aksjer. 247 992 nye aksjer, tilsvarende 13,23 prosent av minimum tilbudte aksjer, ble tegnet gjennom overtegning av tegnere med tegningsretter, og 755 681 nye aksjer, tilsvarende 40,30 prosent av minimum tilbudte aksjer, ble tegnet av tegnere uten tegningsretter.

Av minimum antall tilbudte aksjer ble 243 308 aksjer, tilsvarende 12,98 prosent, ikke tegnet i tegningsperioden. Disse aksjene har blitt tegnet og allokert garantistene.

Melding om tildeling av nye aksjer og det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av den enkelte tegner, forventes å bli sendt ut i dag. Tegningsbeløpene forfaller til betaling 23. desember 2011.

De nye aksjene kan ikke overføres eller handles før de er betalt fullt ut og kapitalforhøyelsen knyttet til fortrinnsrettsemisjonen er registrert i Foretaksregisteret som forventes 28. desember 2011. De nye aksjene forventes samme dag å bli overført til VPS-kontoene til tegnerne og bli notert på Oslo Børs.

NattoPharma vil som følge av fortrinnsrettsemisjonen motta et bruttoproveny på kr 15 millioner. NattoPharmas ekstraordinære generalforsamling besluttet den 31. oktober 2011 å forhøye aksjekapitalen med minimum 5 625 000 kroner og maksimum 7 500 000 kroner ved utstedelse av minimum 1 875 000 og maksimum 2 500 000 nye aksjer som følge av fortrinnsrettsemisjonen. Etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, vil NattoPharmas aksjekapital være 9 497 436 kroner fordelt på 3 165 812 aksjer hver pålydende 3 kroner.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner