NattoPharma : FORELØPIG RESULTAT I FORTRINNSRETTSEMISJONEN

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen i NattoPharma ASA (NATTO) utløp den 12. desember 2011 kl. 17.30. En foreløpig opptelling viser at NATTO har mottatt tegninger for om lag 1,61 millioner nye aksjer ved utløpet av tegningsperioden. Minimum 1 875 000 og maksimum 2 500 000 nye aksjer ble tilbudt. Som nærmere beskrevet i prospektet datert 25. november 2011 er det etablert tegningsgaranti i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen som garanterer tegning av 1 875 000 nye aksjer.

Endelig tildeling av aksjene tilbudt i fortrinnsrettsemisjonen forventes å bli vedtatt av styret i NATTO den 16. desember 2011 i samsvar med tildelingskriteriene inntatt i prospektet. Det endelige tegningsresultatet for fortrinnsrettsemisjonen forventes å bli offentliggjort 16. desember 2011, og melding om tildeling av nye aksjer og det tilsvarende tegningsbeløpet som skal betales av den enkelte tegner, forventes å bli sendt ut i brev samme dag.

 Betalingsfristen for de nye aksjene er 23. desember 2011.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner