NattoPharma – forsinket registrering av kapitalforhøyelse

Det vises til børsmelding datert 16. desember 2011 vedrørende styrets tildeling av aksjer tilbudt i fortrinnsrettsemisjon basert på tildelingskriteriene inntatt i prospekt datert 25. november 2011. Som følge av forsinket med innbetaling av tegningsproveny til Fondsfinans, vil kapitalforhøyelsen bli registrert i Foretaksregisteret i dag og levering av aksjer forventes å finne sted 3. januar 2012.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner