NattoPharma - fulltegning av rettet emisjon

NattoPharma meddelte i børsmelding 13. oktober at det ville bli gjennomført en rettet emisjon på minimum NOK 5 millioner og maksimum NOK 10 millioner etter børsens stengetid. Emisjonen er nærmest fulltegnet med NOK 9.998.498 til en kurs NOK 3,14 per aksje. Det ble totalt tegnet 3.184.235 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,10. Tegningsvilkårene var basert på prinsippet "first-come-first-served", som innebar at overtegning ikke ville være mulig. Tildeling vil skje senest etter godkjennelse i ekstraordinær general­forsamling 5. november 2009.
 
To innsidere tegnet seg i emisjonen. Styrets leder Ola Røthe gjennom sitt selskap Sobona AS har tegnet seg for 100 000 aksjer. Etter tildeling vil Sobona AS inneha 350 000 aksjer i NattoPharma. Thomas Christensen gjennom sitt selskap Easy2Connect AS tegnet seg for 191 000 aksjer. Etter tildeling vil Easy2Connect AS inneha 531 000 aksjer i NattoPharma.
 
Spørsmål i forbindelse med emisjonen kan rettes til:
 
Morten Sundstø
CEO
NattoPharma ASA
Tlf. 950 61 860

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner