NattoPharma : gjennomført aksjespleis


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Det vises til børsmelding 31. oktober 2011 og 2. november 2011 vedrørende spleis av aksjene i NattoPharma ASA vedtatt av den ekstraordinære generalforsamlingen 31. oktober 2011.

Fra og med i dag, 3. november 2011, vil aksjene i selskapet handles med en pålydende verdi på NOK 10.

Den nye aksjekapitalen i selskapet er NOK 12 908 120, fordelt på 1 290 812 aksjer, hver pålydende NOK 10. Vedlagt følger de oppdaterte vedtektene.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker