NATTOPHARMA - GJENNOMFØRT OMFATTENDE RESTRUKTURERING

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Omfattende kostnadskutt

Som tidligere meddelt, er det en målsetting å oppnå lønnsomhet i selskapet så snart som mulig. Samtidig er det viktig å ha fokus på ytterlig R&D og utvikling av vitamin K2 markedet som ennå er i en tidlig fase. Selskapet er derfor meget fornøyd med å kunne meddele at forventede driftskostnader for 2010 er redusert fra ca NOK 30mill i 2009, til forventet ca NOK 20mill i 2010, samtidig som R&D budsjettet er økt med ca. 25 %. "Det har vært en omfattende jobb å kutte kostnader, men vi ser nå at vi har en meget effektiv organisasjon. Samtidig har dette ikke gått på bekostning av vår sterke satsing på R&D og oppbygging av IPR, som er meget viktig for oss", sier CEO Morten Sundstø. "Sammen med forventet bedring i bruttomarginen, har dette medført at vår årlige break-even omsetning er redusert fra ca NOK 90mill til NOK 40mill" fortsetter Sundstø.

 

Forventer betydelig bedring av bruttomargin

Det har også vært meget viktig for selskapet å se på alle muligheter for å øke bruttomarginen. Det viktigste bidraget for å oppnå dette er å redusere varekostnaden. NattoPharma er i den unike posisjon at selskapet har ca 65 % markedsandel i USA og 100 % markedsandel i EU. Samtidig er selskapet den eneste aktør i markedet som ikke selv har egen produksjon. Selskapet har søkt i markedet for å finne en ny produksjonspartner, som kan være en langsiktig partner for selskapet, og som har evne til å produsere de ulike produktene NattoPharma ønsker, til den kvalitet og volum som kreves, men som samtidig kan redusere varekostnaden for NattoPharma vesentlig. Selskapet er derfor meget tilfreds å kunne meddele at vi i dag har signert en avtale med Gnosis S.P.A som ny leverandør av vitamin K2. Dette vil medføre at NattoPharma's samarbeid med eksisterende leverandør, Sumitomo Corporation, vil opphøre når denne kontrakten avluttes 22.juni d.å.

 

NattoPharma - fokus på direkte salg

NattoPharma har i en oppbyggingsfase av markedet benyttet lokale distributører i flere av de geografiske områder selskapet opererer i innenfor kosttilskuddmarkedet. Denne strategien er nå justert. Selskapet vil i tiden fremover arbeide selv direkte med de større kundene, slik at disse får den nære oppfølging som de krever. "Dette er en naturlig utvikling av vår salg- og markedsstrategi, og vi ser allerede betydelig effekt av dette. Tilbakemeldingen fra våre kunder er overveldende positiv. Vi vil imidlertid fremdeles benytte enkelte distributører der disse har spesialkompetanse som vi ikke besitter" sier Siri S. Olsen, VP Sales & Marketing. "Hun legger til at det eksklusive samarbeidet med den globale ledende aktør Danisco fortsetter innenfor markedet for beriking av mat".

 

For ytterlig informasjon:

 

Morten Sundstø

CEO

Tlf. +47 950 61860

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker