NattoPharma – kortsiktig lån fra aksjonær

Selskapet meddeler at det er inngått avtale med QV Investment Management AB om et kortsiktig lån på NOK 1,5 mill med løpetid frem til 1. desember 2012. QV Investment Management AB er en del av Quo Vadis gruppen som gjennom QV Private Equity AB er selskapets største aksjonær.

Selskapet arbeider med en kapitaliseringsplan for å styrke selskapets finansielle stilling på kort og lang sikt. Nærmere informasjon om dette vil bli fremlagt så snart planene er behandlet og godkjent av selskapets styre.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med
Frank Bjordal
Styremedlem
Telefon: +47 995 17 372

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner