NattoPharma - kortsiktig lån fra nærstående

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Selskapet meddeler at det er inngått avtale med Scandinavian Clinical Nutrition AB (SCN) om et kortsiktig lån på NOK 1 million samt avtale med Anders Uddén om et kortsiktig lån på NOK 2 mill. Anders Uddén er største aksjonær og styremedlem i NattoPharma samt aksjonær og styremedlem i SCN. SCN er notert på NGM Nordic MTF i Stockholm. Begge lånene har en avtalt løpetid frem til 28. februar 2011.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med
Ragnvald Holm Lie
styrets leder
Telefon: +47  900 71 532

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner